• RPO WŁ „Drzewniak stawia na kwalifikacje"

     • Aktualności

     • 28.03.2018

      Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim 


      27.02.2018

      Spotkanie oprganizacyjne w ramach projektu "Drzewniak stawia na kwalifikacje"

         


      23.08.2017

      ogloszenie.pdf

      Na ogłoszony w dniu 29 czerwca 2017 roku, otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.1-1.03.01-1Z.00-L0-001/17, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21 lipca 2OI7 roku wpłynęła tylko jedna oferta. Ofertę zlożyła Firma PROJEKT HUB Sp. zo.o., ul. Trzcianecka 3, 60-434 Poznań. Oferta jest kompletna i zgodna z warunkami udziału w ogłoszonym naborze. 

      Uzasadnienie wyboru:

      Firma PROJEKT HUB Sp. z o.o, zgodnie ze złożoną ofertą, spełnia wszystkie wymagania względem Partnera, zamieszczone w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku w dniu 29.06.2O17 roku. Firma deklaruje wniesienie do projektu w wystarczającym stopniu swoich zasobów osobowych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada ponadto odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych.


      29.06.2017

      Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

      Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dlaPoddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17, który został ogłoszony w dniu 30.05.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

      Nabor_na_partnera__radomosko_drzewna.pdf pobierz