• Egzamin zawodowy

     • Centrum Kształcenia Zawodowego

     •  

      Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomsku zostało założone dnia 1 września 2004r. jako publiczna placówka kształcenia praktycznego na postawie Uchwały Nr XVI/159/04 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14 kwietnia 2004r.

      Jest bazą dydaktyczną dla radomszczańskich szkół zawodowych, wyposażona w nowoczesne pracownie przygotowane do kształcenia w zakresie technologii projektowania i wykorzystania w pracy nowoczesnych maszyn i urządzeń sterowanych komputerowo, jak i w konwencjonalne obrabiarki i urządzenia.

      Realizujemy zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych,
      a także inne zadania zlecone przez szkoły oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze.

      Obecnie z pracowni Centrum korzysta ok. 270 uczniów tygodniowo z dwóch radomszczańskich szkół:


      - Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku


      - Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

      Należy nadmienić iż posiadamy akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do  przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

      Baza dydaktyczna Centrum składa się z następujących pracowni:
       

      • internetowo-komputerowej, wspomagania projektowania CAD/CAM,
      • montażu elektronicznego
      • urządzeń elektronicznych
      • instalacji elektronicznych
      • sieci i instalacji elektrycznych
      • montażu maszyn i urządzeń elektrycznych
      • ręcznej obróbki materiałów
      • spawalniczej
      • kuźni
      • frezarek
      • tokarek
      • klejarni
      • spinalni
      • montowni mebli
      • ręcznej obróbki drewna
      • mechanicznej obróbki drewna
      • lakierni
      • małej gastronomi
      • klasopracowni