• Dla uczniów

     • Aktualności

     • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

       

      Zmiana w kalendarzu roku szkolnego:  19 października 2020r - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów technikum

       

      KALENDARZ_ROKU_SZKOLNEGO_20-21.docx

       


      Praktyli zawodowe - programy nauczania

      technik logistyk        pobierz >>>

      technik żywienia i usług gastronomicznych         pobierz>>>

      technik usług fryzjerskich       pobierz>>>

      technik technologii drewna     pobierz>>>  


      Procedury postępowania w czasie pandemii

       

      PROCEDURA_zapewniania_bezpieczenstwa_1.09.2020.pdf

       

       

      EGZAMINY POPRAWKOWE -sierpień 2020

       

      24 sierpnia

       

      geografia - godz. 8.30, sala 29

       

      materiałoznawstwo, maszyny i urz, z el. bhp - godz.8.30, sala 46

       

       

      25 sierpnia

       

      matematyka -godz.8.30, sala 44

       

       

      technologia meblarstwa, rysunek tech. i konstr - godz. 8.30, sala 46

       

       

      informatyka - godz. 10.30, sala 8C

       

       

       

      26 sierpnia

       

      j.angielski - godz.8.30, sala 44

       

       

       

      magazyny dystrybucyjne, -godz.8.30, sala 48

       

       

      wychowanie fizyczne - godz.8.30, sala gimnastyczna

       

       

       

      27 sierpnia

       

      j.polski - godz. 8.30, sala 5

       

       

       

      higiena we  fryzjerstwie- godz.8.30, sala 2w

       

       


       


      Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny >>>


      HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO

      2.09.2019

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

      14.10.2019

      Dzień Komisji Edukacji Narodowej

         

      11.11.2019

      Święto niepodległości

      23-31.12.2019

      Przerwa świąteczna – dni wolne od pracy

      2-3.01.2020

      Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w TDiOŚ i BSiS nr3 oraz CKZ

      9-10.01.2020

      Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w TDiOŚ

      13-26.01.2020

      Ferie zimowe

      9-14.04.2020

      Wiosenna przerwa świąteczna - dni wolne od pracy

      24.04. 2020

      Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

      1.05. 2020

      Święto pracy – dzień wolny  od pracy

      3.05. 2020

      Święto Konstytucji 3-go Maja - – dzień wolny  od pracy

      od 8.06. 2020

      Egzaminy maturalne – zgodnie z harmonogramem dyr. CKE

      8-10.06. 2020

      Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w TDiOŚ i BSiS nr 3
       i CKZ* (egzaminy maturalne)

             11.06. 2020 Boże Ciało - dzień wolny od pracy
             12.06. 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w TDiOŚ i BSiS nr3 oraz CKZ

      26.06. 2020

      Zakończenie  zajęć dydaktycznych

      31.08. 2020

      Koniec roku szkolnego

       

       

      Egzaminy poprawkowe - dla uczniów, którzy uzyskali oceny niedostateczne w klasyfikacji 2018/19

       

      Egzaminy poprawkowe - sierpień 2019r.

       

      Matematyka - 27 sierpnia, godz. 9.00, sala 30

       

      Historia - 27 sierpnia, godz. 9.00, sala 31

       

      Magazyny dystrybucyjne -  27 sierpnia, godz. 11.00, sala 44

       

      Chemia - 28 sierpnia, godz. 9.00, sala 50

       

      BHP w pracy logistyka  - 28 sierpnia, godz. 11.00, sala 44

       

      Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych - 28 sierpnia, godz. 11.00, sala 44

       

      J.polski - 28 sierpnia, godz. 9.00, sala 5

       

      Język angielski-  28 sierpnia, godz. 9.00, sala 36

       

      Godziny egzaminów mogą ulec zmianie