• Projekty unijne realizowane z programu RPO WŁ

     • Aktualności

     •  

      " Rozwój CKZ w Drzewniaku"

      RPLD.11.03.01-10-0001/22

      Regulamin_projektu1.pdf

      Formularze rekrutacyjne:

      nauczyciel formularz_rekrutacyjny_.pdf

      uczeń Formukarz_rekrutacyjny_-_uczen_.pdf

      Harmonogram_realizacji_zadan_merytorycznych_w_projekcie.pdf

      plan_zamowien.pdf

       

      "Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku stawia na rozwój!"

      RPLD.11.03.01-10-0026/21

      Harmonogram_kursow_w_ramach_projektu.pdf

       

      "Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku stawia na rozwój!"

      RPLD.11.03.01-10-0026/21

      Harmonogram staży >>>


      "Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku stawia na rozwój!"

      RPLD.11.03.01-10-0026/21

      Zakończono nabór na staże uczniowskie. Lista uczniów dostępna jest w sekretariacie szkoły.


      "Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku stawia na rozwój!"

      RPLD.11.03.01-10-0026/21

      Rozpoczął sie nabór na staże dla uczniów z zawodach:

      - technik usług fryzjerskich

      - technik technologii drewna

      - technik żywienia i usług gastronomicznych

      Dokumenty do pobrania:

      Dokumenty rekrutacyjne     pobierz >>>


      "Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku stawia na rozwój!"

      RPLD.11.03.01-10-0026/21

      Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

      w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

       

      1. Projekt jest realizowany od dnia 1 czerwca 2022 do 30 listopada 2022 roku na terenie województwa łódzkiego.
      2. Celem głównym projektu to podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych u min. 90% z 45 uczniów (30K) Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku (dalej: ZS) zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży uczniowskich, szkoleń i kursów, a także podniesienie kompetencji zawodowych przez min. 90% z 22 (18K,4M) nauczycieli z ZS, przez m.in. kursy oraz podniesienie jakości nauczania w ZS przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w okresie 01.06.2022 do 30.11.2022.
      3. Projektem zostaną objęci uczniowie (UCZ), nauczyciele (N) z Technikum oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: TECHNIKUM DRZEWNE I OCHRONY ŚRODOWISKA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMSKU oraz BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMSKU z ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMSKU (w zakresie korzystania z pracowni międzyszkolnych).
      4. Projekt skierowany jest do 45 uczniów  (30K) z Zespołu Szkół Drzewnych I Ochrony Środowiska w Radomsku, tj. technikum i szkoły/a branżowej - 15 UCZ (10K, 5M) kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, 20 UCZ(19K, 1M) technik usług fryzjerskich, 10 UCZ (10M) technik technologii drewna oraz 22 N (18K, 4M) nauczających na w/w kierunkach.
      5. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkół Drzewnych I Ochrony Środowiska w Radomsku drzewniak.pl

       

      Regulamin projektu     pobierz >>>


       


      "Drzewniak stawia na kompetentnych uczniów"

       

      "Drzewniak stawia na kwalifikacje"

       

      28.03.2018

      Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim 


      27.02.2018

      Spotkanie oprganizacyjne w ramach projektu "Drzewniak stawia na kwalifikacje"

         


      23.08.2017

      ogloszenie.pdf

      Na ogłoszony w dniu 29 czerwca 2017 roku, otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.1-1.03.01-1Z.00-L0-001/17, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21 lipca 2OI7 roku wpłynęła tylko jedna oferta. Ofertę zlożyła Firma PROJEKT HUB Sp. zo.o., ul. Trzcianecka 3, 60-434 Poznań. Oferta jest kompletna i zgodna z warunkami udziału w ogłoszonym naborze. 

      Uzasadnienie wyboru:

      Firma PROJEKT HUB Sp. z o.o, zgodnie ze złożoną ofertą, spełnia wszystkie wymagania względem Partnera, zamieszczone w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku w dniu 29.06.2O17 roku. Firma deklaruje wniesienie do projektu w wystarczającym stopniu swoich zasobów osobowych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada ponadto odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych.


      29.06.2017

      Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

      Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dlaPoddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17, który został ogłoszony w dniu 30.05.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

      Nabor_na_partnera__radomosko_drzewna.pdf pobierz