• Dla uczniów


     • Regulamin_Szkolnego_Klubu_Wolontariusza.doc

      Rok szkolny 2022/2023

      Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariusza są: Dorota Solarik (pedagog szkolny) i Bogusława Rokita (nauczyciel religii)

      Radę Szkolnego Klubu Wolontariusza w roku szkolnym 2022/2023 stanowią uczniowie kl. IV Bp: Aleksandra Rybak, Bartek Barański

      Działania do realizacji w r.szk. 2022/23:

      - Akcje charytatywne: "Święty Mikołaj na Kresach", "Karma dla bezdomnych zwierząt do schroniska", akcja Fundacji "Z Serca dla Serca", "Świąteczna paczka", "Kartka świąteczna dla Seniora", "Tusz do paki", zbiórka zakrętek

      - współpraca z Domem Pomocy Społecznej - Dzień Seniora (14 listopad), życzenia i upominki (ciasta świąteczne) z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy

      - ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, 

      - współpraca z MOSiR-em

      - działania propagujące idee wolontariatu - poszukiwanie wolontariuszy w kl. I, zachęcanie do aktywności.

      Kolejne działania realizowane przez wolontariuszy SzKW w trakcie roku szkolnego prezentowane są w Aktualnościach - Co dzieje się w szkole.


      Rok szkolny 2021/2022

      Radę SzKW w roku szkolnym 2021/2022 stanowią:

      Monika Matuszczak, Ola Rybak i Bartek Barański - uczniowie klasy III Bp

      Działania zaplanowane na rok szkolny 2021/2022:

      1. Akcje charytatywne:

      - zbiórki pieniędzy na pomoc w akcjach "Pomagamy Polakom i polskim dzieciom na Kresach", "Pomagamy schronisku dla bezdomnych zwierząt"

      - udział w ogólnopolskiej akcji Fundacji "Z Serca dla Serca"

      - zbiórka plastikowych nakrętek

      - akcja "Świąteczne pomaganie"

      2. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej - Dzień Seniora, Kartka świąteczna dla Seniora

      3. Zbiórka groszy na karmę dla zwierząt


      Rok szkolny 2020/2021

      Radę SZKW w roku szkolnym 2020/2021 stanowią:

      Magdalena Knosała - kl. III C

      Angelika Kocik - kl. III C

      Wiktoria Stefańczyk - kl. II ap

      Działania cykliczne zaplanowane na rok 2020/2021

      1. Akcja "Pomagamy schroniskom" - zbiórka karmy dla zwierząt i monet na zakup karmy

      2. Zbiórka funduszy na budowę Hospicjum dla dzieci chorych na raka dla Fundacji "Z Serca Dla Serca"

      3. Akcja "Zakrętkowy świat pomocy"

      4. Akcja charytatywna "Świąteczna paczka"

      5. Akcja "Góra Grosza" - włączenie się do zbiórki prowadzonej przez Samorząd Szkolny

      6. Współpraca z DPS-em - Dzień Seniora, Święta BN, Jasełka, Święta Wielkanocne

      7. Współpraca z MOPS-em - Gala Wolontariatu

      Działania doraźne - nabór nowych członków klubu, propagowanie idei wolontariatu, wspieranie inicjatyw młodzieży, prowadzenie działań informacyjnych, współpraca z innymi organizacjami i agendami w szkole.