• Dla uczniów

     • Egzamin maturalny

     • MATURA 2020

      Zmiana terminu egzaminów maturalnych - egzaminy odbędą się w terminach 8-29.06.2020.

      Harmonogram_AKTUALIZACJA

      PROSZĘ zgłaszać się na egzamin z odpowiedznim wyprzedzeniem (minimum 30 minut)

      UWAGA: Zdający wchodzą do szkoły wejsciem głownym

       

      15 czerwca

      matematyka PR, godz.9.00, sala nr 5

      sala 23 - miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych

       

      16 czerwca

      biologia PR, godz.9.00, sala nr 5

      sala 23 - miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych

       

      17 czerwca

      chemia PR, godz.9.00, sala nr 5

      sala 23 - miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych

       

      18 czerwca

      j.niemiecki PP, godz.9.00, sala nr 44

      sala 50 - miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych

      sala 46 - miejsce oczekiwania na egzamin na poziomie rozszerzonym

       

      j.niemiecki PR, godz.14.00, sala nr 44

      sala 50 - miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych

       

      19 czerwca

      geografia PR, godz.9.00, sala nr 44

      sala 50 - miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych

       

       

       

       


      10 czerwca

      j.angielski PP, godz.9.00, klasa 4A i absolwenci - sala 44 ,  klasy  4B, 4C oraz LO - sala 3C

      sala 23 - miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych dla zdających w s 44

      sala 2C - miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych dla zdających w s 3C

      sala 5 - miejsce oczekiwania na egzamin na poziomie rozszerzonym

      j.angielski PR, godz.14.00, sala 44

       

      UWAGA: Zdający w sali 44 wchodzą do szkoły wejsciem głownym

                     Zdający w sali 3C wchodzą do szkoły wejsciem przy szatni

      9 czerwca

      matematyka PP, godz.9.00, sala gimnastyczna

      sala 23 - miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych

      8 czerwca

      j polski PP, godz.9.00, sala gimnastyczna

      j.polski PR, godz. 14.00, sala 44

      sala 23 - miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych

      sala 5 - miejsce oczekiwania na egzamin na poziomie rozszerzonym

       

       

       

      PROCEDURY - dla zdających

      Wytyczne_dotyczace_przeprowadzenia_egzaminu_maturalnego - dla  Zespołow Nadzorujących

       

       

       

             MATURA 2018 - informacje

       

      21 sierpnia, godz. 9.00 - egzamin maturalny w sesji poprawkowej

      przydatne linki

      - do 30 września 2017 - deklaracje wstępne (nie dotyczy absolwentów)

      -  do 7 lutego 2018 - deklaracje ostateczne (w tym absolwentów)

      Informacje ogólne dotyczące  matury OKE

      Komunikaty maturalne OKE

      Opłaty (dla absolwentów)

      INFORMACJE o sposobie przeprowadzania i organizowania egzaminu

       

       

       

       

       


      MATURA 2017 - sesja poprawkowa

       

      22 sierpnia - egzaminy pisemne - godzina 9.00
       

      Na egzamin:

      -należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed egzaminem

      -posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL

      -można wnieść małą butelkę wody (w trakcie egzaminu musi stać na podłodze)

      -można wnieść wyłącznie pomoce określone w komunikacie CKE (link poniżej)

       

      MATURA 2017

      Na każdy egzamin:

      -należy zgósić się co najmniej 30 minut przed egzaminem

      -posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL

      -można wnieść małą butelkę wody (w trakcie egzaminu musi stać na podłodze)

      -można wnieść wyłącznie pomoce określone w komunikacie CKE

      TERMINARZ

      4 MAJA:

      godzina 9.00 - j. polski (poziom podstawowy),

      godzina 14.00 - j polski (poziom rozszerzony)

      5 MAJA:

      godzina 9.00 - matematyka (poziom podstawowy)

       

      do 30 września 2016 - deklaracje wstępne (nie dotyczy absolwentów)

      -  do 7 lutego 2017 - deklaracje ostateczne

       

      INFORMACJE I ZAŁĄCZNIKI

      ►Harmonogram egzaminów maturalnych 

      ►Deklaracje maturalne

      Opłaty za egzamin maturalny (komunikat i załączniki do pobrania)

      ►Komunikaty dyrektora CKE :

      - w sprawie dostosowania formy i warunków egzaminu

      - w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

       

       


      MATURA 2016 - sesja poprawkowa

      23 sierpnia (wtorek) - matematyka, język angielski, godzina 9.00

      Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.30 z dowodem osobistym (absolwenci z lat poprzednich dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły)

      Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis z czarnym wkładem,  linijkę, cyrkiel, klakulator prosty.

      (Na salę egzaminacyjną zdjący może również wnieść małą wodę butelkowaną)

       

      Wyniki egzaminu - 12 września

       

      MATURA 2016

       

      4 maja - j.polski, godzina 9.00

      Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.30 z dowodem osobistym (absolwenci z lat poprzednich dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły)

      Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis z czarnym wkładem

      (Na salę egzaminacyjną zdjący może również wnieść małą wodę butelkowaną)

      5 maja - matematyka (poziom podstawowy), godzina 9.00

      Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o 8.30 z dowodem osobistym (absolwenci z lat poprzednich dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły)

      Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis z czarnym wkładem,  linijkę, cyrkiel, klakulator prosty.

      (Na salę egzaminacyjną zdjący może również wnieść małą wodę butelkowaną)

       

      HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH

      J.angielski:

      9 maja:

      • TDIOŚ - godz.13.00
      • LO dla Dorosłych -godz. 16.30

      10 maja:

      • TDIOŚ - godz.13.00

      11 maja:

      • TDIOŚ - godz.13.00

      J.polski

      17 maja:

      • TDIOŚ - godz.11.50 (gr 1)  oraz  TDIOŚ - godz.12.50 (gr 2)

      18 maja:

      • LO dla Dorosłych -godz. 13.00
      • TDIOŚ - godz.15.00

      J.rosyjski

      19 maja

      • TDIOŚ - godz.13.00

      J.niemiecki

      19 maja

      • TDIOŚ - godz.14.00
      • LO dla Dorosłych -godz. 16.40

       

      Szczegółowy harmonogram egzaminow ustnych dostępny jest w szkole na tablicy ogłoszeń.

      Godziny egzaminów mogą ulec zmianie po klasyfikacji końcoworocznej


      ►Harmonogram egzaminów maturalnych

      ►Terminarz szczegółowy pisemnych egzaminów maturalnych

      ►Deklaracje maturalne

      Opłaty za egzamin maturalny (komunikat i załączniki do pobrania)

      ►Komunikaty dyrektora CKE :

      - w sprawie dostosowania formy i warunków egzaminu

      - w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

       
      MATURA POPRAWKOWA 2015

      Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej (matematyka) - 25 sierpnia, godz. 9.00

      (Przypominam, że uczniowie i absolwenci zobowiązani są do stawienia się na egzamin co najmniej 30 min przed jego rozpoczęciem.)

       

      Ogólny harmonogram egzaminów maturalnych - dla technikum i liceum

      Ogólny harmonogram (daty i godziny egzaminów) dostępny jest TU - aktualne są wyłącznie daty egzaminów, natomiast zmianie uległy godziny.

      Harmonogram szczególowy dostępny jest w szkole na tablicy ogłoszeń (może on ulec nieznacznym zmianom po klasyfikacji końcoworocznej). Ewentualne zmiany w szczegółowym harmonogramie będą dostępne 24.04.2015r. Proszę o zapoznanie się z nowym harmonogramem.

      Przypominam, że uczniowie i absolwenci zobowiązani są do stawienia się na egzamin co najmniej 30 min przed jego rozpoczęciem.

       

      Komunikat CKE w sprawie materiałów pomocniczych  przybory_matura_2015_popr.pdf

       

      Uaktualniona wersja Wewnątrzkolnej instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

      dla technikum i liceum  wewnatrzkolna_instrukcja_mat_2014-15.doc

       

      DEKLARACJE OSTATECZNE

      Przypominam, że termin składania deklaracji ostatecznych upływa 7 lutego 2015r.

      Z przyczyn organizacyjnych uczniowie i abslowenci proszeni są o wypełnienie deklaracji ostatecznych do końca stycznia. Uczniowie, którzy chcą zrezygnować z egzaminu w bieżącym roku szkolnym powinni pobrać od wychowawców stosowne oświadczenia. 

      W.Nowak


      MATURA 2015 - TECHNIKUM

      Uczniowie klas maturalnych TDiOŚ i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych zobowiązani są do złożenia wstępnych deklaracji maturalnych do 30 września b.r. 

      Obowiązek składania deklaracji wstępnych nie dotyczy absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach poprzednich - składają oni deklaracje ostateczne do 7 lutego 2015r. (z przyczyn organizacyjnych mile widziane jest wcześniejsze złożenie deklaracji).

      Deklaracje dostępne są u wychorwawców klas klas maturalnych i w sekretariacie uczniowskim. Deklaracje można również pobrać  TU  

       

      MATURA 2015 - LICEUM DLA DOROSŁYCH

      Słuchacze Liceum dla Dorosłych  zobowiązani są do złożenia wstępnych deklaracji maturalnych do 30 września b.r. 

      Deklaracje dostępne są u wychorwawców klas klas maturalnych i w sekretariacie uczniowskim. Deklaracje można również pobrać TU

      Pliki do pobrania:
      Ogólny harmonogram egzaminów maturalnych w roku szk. 2014/2015

      Komunikat w sprawie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szk. 2014/15

      Procedury- Matura 2015 Technikum

      Procedury-Matura 2015_Liceum