• Erasmus+

     • Mobilna kadra-nowoczesna szkoła

     •                         

       

       

       

       

      Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Drzewniaku

      Od 1 czerwca 2017r. realizowany jest w naszej szkole projekt „Mobilna kadra – nowoczesna szkoła” w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej" w Programie Erasmus +, finansowanego z środków UE. 

      Projekt ten stwarza nauczycielom niepowtarzalną możliwość odbycia zagranicznego kursu językowego czy metodycznego. 

             Głównym celem naszego projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie nowych umiejętności i kompetencji jej pracowników. Dzięki udziałowi w nim członkowie kadry poznają system edukacyjny w wybranych krajach niemieckojęzycznych i angielskojęzycznych, zdobędą wiedzę w zakresie kultury i języka oraz kreatywnych metod nauczania języków angielskiego i niemieckiego.

       

            Celem projektu jest nie tylko doskonalenie umiejętności z zakresu wykorzystania TIK oraz narzędzi on-line
      w szkole i w kontaktach ze szkołami partnerskimi, ale także wzmocnienie europejskiego wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu. Zadania te realizować będzie ośmioro nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku – trzy nauczycielki języków obcych
      i pięcioro nauczycieli przedmiotów zawodowych. Do angielskich szkół wyjadą: Joanna Ferenc, Ewa Kościańska, Aleksandra Orlikowska, Janusz Przybył i Andrzej Żak. Do Niemiec udadzą się Małgorzata Kimel (koordynator projektu) i Monika Muras, zaś Wioletta Nowak będzie uczestniczyć w kursie językowo-metodycznym na Malcie.
             Dzięki realizacji projektu szkoła  poszerzy współpracę z placówkami oświatowymi za granicą, wykorzystując do jego realizacji narzędzie, jakim jest platforma e-Twinning. Zakładamy, że projekt pozwoli nam na przekształcenie słabych stron w nasze atuty.

       

       

                                   


            Od dnia, w którym otrzymaliśmy od Narodowej Agencji  Programu Erasmus + informację, iż złożony przez naszą szkołę  wniosek został zatwierdzony do realizacji, tj. od 26 maja przygotowania do naszych zagranicznych mobilności ruszyły pełną parą …

                                                                                                         

                Czworo nauczycieli, wyjeżdżających na kurs języka angielskiego, rozpoczęło jego naukę w naszej szkole – wszyscy uczestniczyli w intensywnym kursie językowym, prowadzonym przez p. Piotra Pacholika.

                                       

      Za ogromne zaangażowanie, wkład pracy i postępy w nauce wszyscy otrzymali certyfikaty.

                                                                                                          

                Wielokrotnie spotykaliśmy się, aby omówić  ważne kwestie, dotyczące naszego projektu lub   uczestniczyć w szkoleniach, prowadzonych przez członków zespołu projektowego.

                                                                               

                 W ramach projektu „Mobilna kadra – nowoczesna szkoła” zorganizowaliśmy dla uczniów naszej szkoły konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim i niemieckim.

                Laureaci konkursu „Radomsko – miasto mojego dzieciństwa i młodości” zostali nagrodzeni, a ich prace będą prezentowane przez uczestników naszego projektu jako materiał reklamujący nasze miasto poza granicami kraju.

                                                                                           

                Oprócz prac uczniów zabraliśmy ze sobą na zagraniczne kursy pokaźne pakiety reklamujące powiat, miasto i naszą szkołę.

                                                                        

                W końcu nadszedł moment przygotowania, a potem podpisania umów , a potem … w drogę!!!

                                                                                                                                       

                 Jako pierwsze swoje zagraniczne mobilności rozpoczęły Joanna Ferenc i Aleksandra Orlikowska, które wyjechały do Brighton.

                                       

                                                                   

                Po kilku dniach w tym samym kierunku , tzn. do Wielkiej Brytanii udali się Ewa Kościańska i Andrzej Żak, którzy swój kurs odbywali w stolicy Zjednoczonego Królestwa.

                     

                                                              

                14 sierpnia rozpoczynały się zagraniczne kursy Małgorzaty Kimel i Janusza Przybyła, który -  podobnie, jak  pierwsze cztery osoby – udał się do Wielkiej Brytanii, do Bournemouth.

                                       

                                                                      

                W tym samym czasie swoją zagraniczną mobilność realizowała koordynator projektu- Małgorzata Kimel. Jej kurs metodyczno-językowy odbywał się w Regensburgu, pięknym mieście w niemieckiej Bawarii.

                                                 

                Niebawem kolejna fotorelacja....

      Kolejne dwie (niestety już ostatnie !) mobilności zagraniczne odbywały się w październiku. Na tygodniowy kurs metodyczno-językowy do Niemiec - do Hamburga - wyjechała Monika Muras.

                                                                                                                                                                                                                                      

      Ostatnie dwa tygodnie października przypadły na realizację zagranicznej mobilności na Malcie. Udała się tam Wioletta Nowak, która realizowała swoje zadania w szkole językowej ALPHA w St. Paul’s Bay.

                          

                                                                               


      Realizując zadania, wynikające z naszego projektu, a przede wszystkim promujące naukę języków obcych przez całe życie, jak również poznawanie innych kultur, koordynator projektu – Małgorzata Kimel – zorganizowała w dniu 2 grudnia 2017r. wycieczkę do Drezna, w której uczestniczyli nie tylko członkowie zespołu projektowego, ale także obecni i byli nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły.

      Nasz pobyt w tym pięknym mieście rozpoczęliśmy od wizyty w Zwingerze. Mogliśmy podziwiać wspaniałe zbiory w Gemäldegalerie – Alte Meister, Muzeum Porcelany, czy Salonie Matematyczno - Fizycznym.              

                                      

                             

                                                     

      Po takiej uczcie duchowej udaliśmy się na 583. Dresdener Striezelmarkt  ( Drezdeński Jarmark bożonarodzeniowy). Tutaj z kolei czekały na nas wspaniała atmosfera, grzane wino, pierniki i … strucla bożonarodzeniowa.

                                

                                                      

      Pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do Radomska.