• Centrum Kształcenia Zawodowego

     • Kontakt

     • Centrum Kształcenia Praktycznego
       

      w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku 

      ul. Brzeźnicka 22 97-500 Radomsko

      Kierownik  Kształcenia Praktycznego

      mgr inż. Andrzej Żak 

      tel../fax 0-44-682-23-78

      adres mailowy z_s_d@wp.pl