• Aktualności

      • Konferencja Logistyczna

      • Już po raz XI w naszej szkole odbyła się Konferencja Logistyczna pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Radomszczańskiego Pani Beaty Pokory.

       Tym razem tematem przewodnim wydarzenia była „(Nie) zwykła logistyka”.

       Gośćmi honorowymi uroczystości byli Pani Agnieszka Skura - Garbaciak – Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Pan Fabian Zagórowicz - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.

       W ramach konferencji zorganizowano warsztaty.

       Dla uczniów szkół podstawowych w formie gier i zabaw logistycznych tj. logistyczny łańcuch zdarzeń, łańcuch dostaw, ekologistyka, firma kurierska, formowanie ładunku na palecie, rebusy oraz zadanie z wykorzystaniem kodów QR.

       Spotkanie zostało uświetnione pokazem technik interwencji w wykonaniu logistyków z innowacją wojskową pod opieką Pana Roberta Drozdka.

       Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk w naszej szkole mieli możliwość udziału w warsztatach z budowania łańcucha dostaw przeprowadzone przez wykładowców Politechniki Częstochowskiej oraz warsztatach przeprowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego zakończonych pokazem wyposażenia pojazdu ITD oraz zabawie związanej z udawanym stanem upojenia alkoholowego przy użyciu Alkogogli.

       Inicjatywa stanowiła doskonałą okazję, aby posłuchać doświadczonych w branży pracowników uczelni i ITD oraz do zdobycia interesujących informacji z branży TSL.

       Na zakończenie wręczono dyplomy i rozdano nagrody uczniom biorącym udział w konkursach towarzyszących temu przedsięwzięciu.

       Laureatami konkursu w kategorii interaktywny quiz kahoot zostali:

       I miejsce PSP nr 7 - Weronika Kaczmarczyk i Oliwia Kawecka

       II miejsce PSP nr 3 - Maja Gal i Paulina Chojecka

       III miejsce PSP nr 9 - Kinga Owczarek i Igor Hofman

       Laureatem w konkursie fotograficznym pt. „Logistyczne ujęcia” został Filip Kazun z klasy 2A, natomiast w konkursie na utworzenie interaktywnego quizu kahoot został Jakub Bruzda z klasy 3A.

       Jutro czeka nas również dawka logistycznych wrażeń podczas wycieczki przedmiotowej do Centrum Dystrybucji Kaufland w Woli Krzysztoporskiej i Portu Lotniczego w Łodzi, gdzie będziemy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o aspekt praktyczny.

      • XI Konferencja Logistyczna pod hasłem "(Nie)zwykła logistyka"

      • Dzień Bezpiecznego Internetu- konkursy

      • W związku z obchodami w naszej szkole Dnia Bezpiecznego Internetu ogłaszamy konkursy:

       - plastyczny: "Dzień Bezpiecznego Internetu- Działajmy razem!", prace należy wykonać dowolną techniką na kartonie formatu min A4,

       - na prezentację multimedialną: "Pozytywne zastosowanie Internetu" lub "Tolerancja i kultura zrozumienia w Internecie" ,

       prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint i zawierać minimum 10 slajdów.

       Prace konkursowe należy oddać do 20 lutego na pendrive lub płycie CD do p. Joanny Wędzonki lub p. Aleksandry Fras lub przesłać na adres a.fras@drzewniak.pl lub j.wedzonka@drzewniak.pl

       Powodzenia! Aleksandra Fras, Joanna Wędzonka

      • Mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej dziewcząt

      • 3 lutego 2020r. odbyła się faza grupowa mistrzostw powiatu w piłce siatkowej dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowały: Anna Stypka, Aleksandra Skiba, Emilia Samek, Paulina Walkiewicz, Martyna Kowalska, Natalia Chojka, Kinga Nowicka, Julia Woch i Daria Pęczkowska.  W rywalizacji drużynowej uczestniczyło 8 drużyn z powiatu radomszczańskiego. Nasze dziewczyny stanęły na wysokości zadania i po wygranej z Przedborzem 2:0, Mechanikiem 2:1 i Ekonomikiem 2:0  zdobyły I miejsce w grupie, awansując tym samym do finału, który odbędzie się 14.02.2020. TRZYMAMY KCIUKI!!!

      • Konkursy Walentynkowe

      • Już wkrótce Walentynki, zwyczaj, który przybył do  nas z krajów anglosaskich.

       Nauczyciele języka angielskiego zapraszają na dwa Konkursy Walentynkowe

       1. Konkurs  na  najlepsze selfie walentynkowe z przesłaniem  w języku angielskim !   

         Kryteria konkursu:

       - tekst w języku angielskim do selfie musi zawierać przynajmniej 30 słów,

       - tekst ma być samodzielny i poprawny językowo,

       - liczyć się będzie oryginalny przekaz, pomysłowość i estetyka wykonania.

       Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów.

       Każdy autor może zgłosić do 3 zdjęć.Wybrane prace zostaną wyeksponowane w szkole.

       Fotografie w formacie jpg należy przesłać na adres madserwa@wp.pl w tytule korespondencji wpisując: Konkurs selfie.

       W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza, a także dołączyć opis osób z imienia i nazwiska (od lewej do prawej strony) uwidocznionych na zdjęciu.

       Uczniowie niepełnoletni biorący udział w konkursie dołączają do Organizatora Konkursu pisemną zgodę rodziców lub opiekunów następującej treści:

       Ja imię nazwisko wyrażam zgodę na udział stopień pokrewieństwa, imię i nazwisko, wiek w Konkursie na najlepsze selfie walentynkowe organizowanym przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.

       Na oświadczeniu należy zamieścić datę, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna.

       Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza jednocześnie, że zgłaszający go oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich, a także dóbr osobistych.

       Ostateczny termin zgłoszeń - 14 luty 2020.

       Zgłaszając zdjęcie do konkursu, autor poświadcza przyjęcie do wiadomości i akceptację niniejszego regulaminu.Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu otrzyma punkty z zachowania zgodne z WSO za udział w konkursie. Laureaci konkursu otrzymają cząstkową ocenę z języka angielskiego lub punkty z zachowania za zajęcie miejsca zgodnie z WSO.

       2. Konkursie na najciekawszą kartkę walentynkową po angielsku  Be my Valentine.

       I. CELE KONKURSU

       *Uczczenie Dnia Świętego Walentego.

       *Inspirowanie twórczości plastycznej uczniów.

       *Kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w angielskim.

       *Odkrywanie młodych talentów plastycznych i literackich.

       *Integracja z elementami kultury światowej.

       II. ZASADY UCZESTNICTWA

       W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.

       Na konkurs należy zgłaszać pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, maksymalnie w formacie A4.

       Praca powinna zawierać krótki literacki tekst ( w języku angielskim ) napisany samodzielnie(może być na komputerze) dotyczący wyrażania uczuć.

       III. TERMINY

       Kartki powinny dotrzeć do nauczycieli j. angielskiego do Walentynek (14.02.2020).

       IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

       Nagrodzona zostanie wartość plastyczna i literacka prac, oryginalność i indywidualność.

       Wybrane prace zostaną wyeksponowane w szkole.

       Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu otrzyma punkty z zachowania zgodne z WSO za udział w konkursie. Laureaci konkursu otrzymają cząstkową ocenę z języka angielskiego lub punkty z zachowania za zajęcie miejsca zgodnie z WSO.

       Wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. Madalińska-Serwa i p. Krok.

       Zapraszamy wszystkich do udziału !

      • Podsumowanie Konkursu Powiatowego „Dzień Dobrych Aniołów” zorganizowanego w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

      • W dniu 19.12.2019 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i podsumowanie V edycji konkursu adresowanego do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów naszej szkoły ph.Dzień Dobrych Aniołów”.

       W tym roku młodzież miała do wyboru następujące kategorie :

       Konkurs literacki w kategoriach: opowiadanie lub esej na jeden z proponowanych tematów:

        

       A.„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń…(Phil Bosmans)

       1. Szczęśliwy nie jest ten, kto ma wszystko, szczęśliwy jest ten, kto docenił to, co ma.

       Trzecią kategorią był wiersz na temat dobra i aniołów (w gatunkach: fraszka, limeryk, wiersz liryczny).

       Konkurs plastyczny

       Tematem pracy artystycznej była postać anioła zaprezentowana w kategoriach:

       a. rysunek, obraz ( technika dowolna, format od A3 do A4 )

       witraż ( z bibuły, kolorowej folii, szkła, malowany farbami witrażowymi – format A4 – A6)

       b. prezentacja multimedialna ( 12 - 15 slajdów) na temat:

       Motyw anioła w architekturze, malarstwie i sztuce użytkowej.

       c. fotografia ( format A4)

       d. praca przestrzenna w kształcie anioła - z różnych materiałów, np. tkanina (w formie maskotki), masa porcelanowa, solna, gipsowa) i w innych dowolnych technikach.

       Konkurs kulinarny na wypiek w kształcie anioła i dekorację ciastek,

       Konkurs fryzjerski na „anielską” fryzurę

        

       Celami imprezy były:

       • rozwijanie uzdolnień literackich i artystycznych młodzieży, umiejętności manualnych, zawodowych i kreatywności,

       • uwrażliwianie na piękno i niepowtarzalne walory różnych dziedzin sztuki,

       • stworzenie możliwości twórczego wyrażania swoich emocji i wyobrażeń na temat aniołów,

       • stworzenie możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń i spostrzeżeń na temat dobra jako podstawowej wartości w życiu człowieka,

       • propagowanie działalności charytatywnej, budzenie wrażliwości i empatii,

       • promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

       W konkursach wzięło udział 151 uczniów z 23 szkół powiatu radomszczańskiego. Wysoki poziom prac sprawił, że przyznano wiele nagród i wyróżnień. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i atrakcyjne, cenne nagrody ufundowane przez firmę Jysk, ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku, Starostwo Powiatowe w Radomsku i Urząd Miasta Radomska. Podziękowania za przygotowanie uczniów otrzymali także nauczyciele, a fragmenty nagrodzonych prac literackich zostały zaprezentowane przez naszych uczniów. Uroczystą galę urozmaicił występ uczniów naszej szkoły.

       Nagrodzona młodzież miała możliwość uczestniczenia w warsztatach plastycznych prowadzonych przez nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie mieli również okazję poznać bliżej szkołę, posmakować słodkich wypieków naszych uczniów, podziwiać anielskie fryzury naszych uczennic.

        

       Zgodnie z założeniami Dnia Dobrych Aniołów przekazaliśmy oprawione przez nas obrazy i rysunki na licytację, a figurki aniołów można było zakupić na kiermaszu podczas finału WOŚP 12 stycznia 2020r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Prace uczniów, podobnie jak w latach ubiegłych, tak i tym razem cieszyły się dużym powodzeniem, osiągając na licytacji niebagatelne sumy 150-200 zł. Ogółem za sprzedane figurki aniołów i wylicytowane obrazy pozyskaliśmy dla WOŚP-u sumę 3380,82 zł oraz 10 funtów brytyjskich. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zgłosili na konkurs swoje prace i tym, którzy je zakupili, przyłączając się tym samym do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

        

       Organizatorkami V edycji Dnia Dobrych Aniołów były:

       Danuta Jasińska - koordynator projektu

       Małgorzata Piotrowska,

       Bogusława Rokita,

       Jolanta Lorent,

       Romana Rachwalik,

       Beata Niewidziajło–Waloch

       Anna Owczarek.

      • VIII Bieg "Tropem Wilczym"

      • Ruszyły zapisy do VIII edycji ogólnopolskiego biegu "Tropem Wilczym", który w Radomsku, tak jak w całej Polsce, odbędzie się w dniu 1 marca. Zachęcam uczniów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, można się rejestrować wchodząc na podany niżej link.  Przypomnę, że od trzech lat reprezentacja naszej szkoły bierze udział w biegu.

       https://radomszczanska.pl/component/k2/bieg-tropem-wilczym-ruszyly-zapisy?fbclid=IwAR2ZDy4Z_b9wQRCfP6MxWuSHCrElzRpQ2rmm04ObGgq5jX4i7yxw2eAP5vc

      • Studniówka 2020

      • "Poloneza czas zacząć" - tymi słowami Pani Dyrektor rozpoczęła Bal Studniówkowy tegorocznych maturzystów. Wcześniej były podziękowania dla Dyrekcji, wychowawców i nauczycieli za czteroletni trud wychowania i nauczania, a później - program artystyczny w wykonaniu uczniów klas IV A, IV B i IV C oraz zabawa, tradycyjnie - do rana. O tym, że "za 100 dni matura", tej nocy nasi abiturienci mieli prawo zapomnieć. To jeszcze tyle czasu :)

      • WOŚP

      • Myślę, że możemy być dumni!  To zdjęcie kwoty z puszki za figurki aniołków. Zebraliśmy też 10 funtów  oraz 1930zl z licytacji obrazów i rzeźby  nauczycielki-Agnieszki Skalik. Łącznie ok. 3430 zł. Danusia Jasinska

      • Logistyka dla technika

      • Uczniowie klasy 3A brali udział w czwartym webinarium z cyklu "Logistyka dla technika" nt. "Organizowanie zadań transportowych" prowadzonym przez eksperta p. Paweła Andrzejczyka👨‍🏫

      • Wesołych Świąt

      • Niech wszyscy znajdą swoje miejsce przy świątecznym, grudniowym stole, niech spełnią się nareszcie nasze najskrytsze marzenia, niech każdy kolejny dzień będzie lepszy od poprzedniego, a dobre słowo boże towarzyszy nam w drodze przez życie. Bądźmy dla siebie bardziej serdeczni na co dzień, patrzmy na to co dobre, a nie na to co nas czasem dzieli. Wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

      • Twoja twarz wygląda znajomo

      • W piątek 20 grudnia podczas szkolnych Jasełek nastąpiło wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców w szkolnym konkursie językowym na stylizacje znanej postaci pt. " Your Face Looks Familiar- Twoja Twarz Wygląda Znajomo". Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie zdjęcia makijażu oraz fryzury postaci z filmu lub bajki anglojęzycznej. Każda praca zawierała uzasadnienie w języku angielskim dlaczego dany Uczestnik powinien wygrać. Wśród licznych prac konkursowych Jury wylosowało trzy najlepsze prace i zdecydowało o przydzieleniu trzech pierwszych miejsc. Laureaci zostali wyróżnieni na forum szkoły i otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w następnych konkursach językowych. K. Krok K. Madalińska-Serwa

      • Jasełka i wigilie klasowe

      • W świątecznym nastroju zakończyliśmy kolejny rok. Podczas szkolnej uroczystości nagrodzeni zostali zwycięzcy szkolnych konkursów na temat tradycji bożonarodzeniowych, a grupa uczniów przedstawiła program jasełkowy przybliżający nam wydarzenia sprzed ponad 2 tysięcy lat. Na zakończenie spotkania wystąpili nasi nauczyciele, którzy zaśpiewali kolędę "Przybieżeli do Betlejem".

      • Wycieczka do Wrocławia

      • W dniu 12.12.2019 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. Pierwszym punktem naszej wyprawy było Oceanarium. Z zainteresowaniem oglądaliśmy wielobarwne ryby i inne morskie stworzenia. W tunelu wodnym obserwowaliśmy płaszczki, rekiny, żółwie pływające nad naszymi głowami . Ostatnim etapem naszej wycieczki był spacer po Wrocławskim Rynku i Ostrowie Tumskim i oczywiście Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Głównym. Piękna świąteczna sceneria i pyszne świąteczne smakołyki. Również podziwialiśmy ozdoby świąteczne i rękodzieło. Jarmark w pełni oddawał klimat zbliżających się świąt. W świetnych humorach i pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do Radomska. Opiekę podczas wycieczki sprawowały: J. Czuprynowska, M. Muras i K. Krok.

        

      • Wizyta wolontariuszy w DPS-ie

      • W dniu 17.12.2019 czlonkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunami, odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radomsku. Uczniowie zawieźli mieszkańcom i pracownikom DPS-u życzenia świąteczne, drobne upominki i słodki poczęstunek w postaci (także własnoręcznie) upieczonych pierników. Podczas przedświątecznego spotkania odbyło się też wspólne śpiewanie kolęd.

      • Świąteczne inspiracje – dekorowanie pierników”

      • We wtorek 10 grudnia 2019r. uczennice kl. 2a SBIS wzięły udział w spotkaniu z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku. W przedświątecznej atmosferze wspólnie dekorowaliśmy pierniki lukrem, kolorową posypką, kuleczkami czy cukrowymi pisakami. Pierniki pojawią się na wigilijnym stole u wielu podopiecznych ŚDS. Przepis na pierniki, jak zrobić lukier zapraszamy zainteresowanych. Uczennice miały wiele oryginalnych pomysłów. Gratulujemy pomysłu i wykonania. Opiekun A. Nowak.

        

      • Nasze Szkole Koło PCK i wolontariusze nagrodzeni

      • We wtorek, 10 grudnia, w MDK w Radomsku odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu radomszczańskiego oddziału PCK. Impreza połączona była z obchodami 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

       Podczas gali rozstrzygnięto konkursy. Tym razem tytuł Wolontariusza Roku trafił do naszych uczennic: Sylwii Pokory, Joanny Błasiak i Sandry Muchy a nasze koło PCK otrzymało tytuł Najaktywniejszego Szkolnego Koła PCK 2019r powiatu radomszczańskiego.

       Nasi członkowie angażują się w niemalże wszystkie akcje i kampanie prowadzone przez lokalny oddział PCK m.in.; prowadzą programy edukacyjne w przedszkolach, uczestniczą w kwestach i zbiórkach darów, pokazach pierwszej pomocy czy zabezpieczeniach imprez na naszym terenie. Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za dotychczasową działalność i gratulujemy wyróżnień.

      • Miejska Gala Wolontariatu 2019

      • Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunami wzięli udział w zorganizowanej w MDK po raz czwarty Gali Wolontariatu - podsumowaniu działań wolontariackich w roku 2019. Podczas uroczystości ogłoszono między innymi wyniki konkursu plastycznego "Wolontariat - moja historia", w którym prace złożyły też uczennice naszej szkoły. Gościem honorowym tegorocznej Gali był Pan Piotr Truszkowski - sportowiec, który jako młody chłopak uległ wypadkowi, jednak nie przeszkodziło mu to w realizacji własnych zainteresowań i pragnień. Pan Piotr opowiedział nam swoją historię, o tym, jak dalej uprawia sport, a także o wyprawie na Kilimandżaro, razem z Jankiem Melą - bohaterem ubiegłorocznej Gali Wolontariatu.

      • Konkurs gramatyczny "Zmagania z językiem polskim"

      • Dnia 21 listopada 2019r. odbył się szkolny konkurs językowy ph. Mistrz języka polskiego. Konkurs był okazją sprawdzenia przez młodzież swoich umiejętności językowych,  w tym  znajomości rodzajów zdań, części mowy, części zdania, funkcji języka, związków frazeologicznych, poprawnego zastosowania niektórych form gramatycznych. Pomimo wysokiego stopnia trudności, gdyż język polski do najłatwiejszych nie należy, konkurs cieszył się zainteresowaniem uczniów - wzięło w nim udział  30 osób. W zmaganiach  z językiem polskim najlepsi okazali się :

       I miejsce  Aleksandra Szwed  z kl. IBg
       II miejsce Alekandra Ryszka i Natalia Orźińska  z kl. IBg
       II miejsce Kamila Kubik i Natalia Pożerzyńska z kl. IBg

       Gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach!
       D.Jasińska, M.Piotrowska