• Aktualności

      • Ogłoszenie

      • Proszę na bieżąco odczytywać zamieszczane przez dyrektora szkoły wiadomości na stronie Librusa jak również udzielanie odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Agnieszka Łukomska

      • Uwaga

      • Informujemy, że Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku od 16 marca 2020 roku jest zamknięty dla interesantów. Wszelkie sprawy są załatwiane telefonicznie lub poprzez wiadomość email

      • Uwaga Maturzyści

      • Uwaga Maturzyści! Od poniedziałku 16 marca na kanale youtube.pl/lodztube Urząd Miasta Łodzi będzie transmitował bezpłatne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

      • Ważna informacja dla pracodawców

      • Uwaga

       W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

       Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki  pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

      • Komunikat

      • Szanowni Państwo

       Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       1. Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

       2. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

       3. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

       4. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach (zgodnie z planem lekcji tzn. w dni zajęć praktycznych).

       5. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

       6. Śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

       Jednocześnie informuję, że nie jest to czas wolny od nauki.

       Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       Zachęcam Państwa do przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu w oparciu o e-materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

      • Regionalny konkurs języka niemieckiego

      • Dnia 6 marca 2020r. odbył się w Liceum Salezjańskim w Łodzi II etap regionalnego konkursu języka niemieckiego: Wędrówki po krajach niemieckiego obszaru językowego” – TURBOLANDESKUNDE.

       Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

       Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna wyłoniona w eliminacjach szkolnych w składzie:

       - Krystyna Nabiałkowska z klasy IIB

       - Aleksandra Jędrzejczyk z klasy IVA

       - Weronika Woszczyk z klasy IVB

       Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami z zakresu geografii, historii, kultury oraz realiów Szwajcarii. Konkurs wspierany był prezentacją multimedialną. Dziewczyny udzielały ustnie odpowiedzi na pytania sformułowane w języku polskim, a także w języku niemieckim. Reprezentacja naszej szkoły rywalizowała z dwunastoma zespołami z innych szkół i poradziła sobie bardzo dobrze zajmując czwarte miejsce.

       Dziewczynom serdecznie gratulujemy!!!   Justyna Czuprynowska

      • Fajne Babki

      • W poniedziałek 9 marca podczas przerw na korytarzach naszej szkoły dostrzec można było wspaniałe Kobiety i Kobietki z przypinkami podkreślającymi ich niewątpliwe  zalety. Nie zabrakło humorystycznych haseł takich jak "Fajna z Ciebie Babka", "Niezła z Ciebie Szprycha" , "Najważniejsza  Szycha w dzielnicy", "Dziewczyna jak malina" itp. Wszystko odbyło się  w ramach akcji "Fajne Babki". K.Krok, K.Madalińska-Serwa

      • Dzień Kobiet

      • Dzień Kobiet w Drzewniaku w klimacie lat 70-tych. Z tej okazji drogim Paniom i Koleżankom dedykowane były skoczne rytmy i wesołe skecze

      • Tydzień Matematyki- 30.03.20-03.04.20 

      • W związku ze zbliżającym się Tygodniem Matematykizapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach towarzyszących: 

       Konkurs fotograficzny “Matematyczne spojrzenie”.

       Do konkursu można zgłosić max 5 zdjęć, format .jpg, przedstawiające zagadnienia matematyczne  

       w życiu codziennym. Zdjęcia nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, muszą stanowić własność autora. Każde zdjęcie powinno zawierać tytuł i opis. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na jego publikację w mediach. 

       Prace należy przesłać do dnia 25.03.2020 r na adres drzewniak123@o2.pl  w temacie wpisując Konkurs fotograficzny. 

       Konkurs "Matematyka inaczej, czyli logiczne myślenie jest w cenie”, który polega na rozwiązywaniu zagadek i zadań logicznych. Konkurs odbędzie się 27.03.2020 roku na 3 godzinie lekcyjnej w sali 32. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie się do organizatorów do dnia 20.03.2020 

       Escape room 

       Aby wziąć udział w konkursie należy wydelegować z klasy 3- osobowy zespół, a w nim Lidera grupy.  Każda drużyna musi posiadać nazwę. Zadaniem Lidera będzie kontakt z organizatorami przez aplikację messenger, gdzie zostanie utworzona grupa i przesyłane będą dalsze informacje oraz instrukcje.  

        Drużyny należy zgłaszać do dnia 21 marca 2020 r 

       W dniu 1 kwietnia (to nie pryma aprilisna 6h lekcyjnej, odbędą się eliminacje do escape room’u. 

       W wyniku konkursu zostanie wytypowanych 6 najlepszych drużyn, które w dniu 3 kwietnia będą rywalizować o miano najlepszej, “buszując” w tajemniczym pokoju. 

        Dla uczestników przewidziane są cenne nagrody rzeczowe, a dla klasy zwycięskiej drużyny jest przewidziana nagroda-niespodzianka.  

       Podsumowanie naszych matematycznych zmagań odbędzie się 6 kwietnia 2020r. 

       PS. Liczymy na duże zainteresowanie                     

                                                                         Organizatorzy: Ewa Kościańska Edyta Sewerynek-Skóra 

      • Uwaga ZMIANA TERMINU oddawania prac konkursowych!

      • * Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficzno- językowym uczniów Technikum i Szkoły Branżowej.

       * Prace można oddać do 17 kwietnia (przykładowe prace konkursowe są widoczne na zdjęciach). 

       Konkurs posiada dwie kategorie tematyczne:

       • Kategoria " MY HERO":

       Każdy z Uczestników konkursu przygotowuje jedno zdjęcie pt. " My Hero" wraz z uzasadnieniem w języku angielskim (od 50 do 100 słów) kogo przedstawia praca konkursowa i w jaki sposób wiąże się ona z tytułem konkursu " My Hero".

       • Kategoria mem " MY LIFE AS A STUDENT"

       Każdy z Uczestników konkursu przygotowuje jeden mem pt. " My life as a student" wraz z uzasadnieniem w języku angielskim (od 50 do 100 słów) kogo przedstawia praca konkursowa i w jaki sposób wiąże się ona z tytułem konkursu " My life as a student"

       Prace konkursowe należy wydrukować i dostarczyć osobiście do Organizatorów wraz z pisemną zgodą w terminie do 17 KWIETNIA 2020r.

       Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym w dzienniku elektronicznym.

       K. KrokK. Madalińska-Serwa 

      • Technika dla logistyka

      • Uczniowie klasy 2A uczestniczyli w kolejnym webinarze logistycznym z cyklu "Logistyka dla technika"👨‍🏫 Tym razem wysłuchali prelekcji o strefach magazynowych📦.

      • Targi Edukacyjne

      • 27 lutego 2020 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w IX Targach Edukacji i Pracy pod hasłem "Zaplanuj swoją przyszłość". Na targach młodzież mogła zapoznać się z ofertami uczelni z całego kraju jak również z ofertami pracy.Dzięki takim przedsięwzięciom łatwiej im będzie podjąć decyzję dotyczące przyszłej kariery zawodowej. 

      • Turniej pożarniczy

      • 27 lutego 2020 roku uczniowie Klaudia Woch z klasy I Ap, Sebastian Kępka z klasy IIA oraz Piotr Ignasiak z klasy I Ag reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Pożarniczego. Piotr zajął 1  miejsce wśród uczniów ze szkół ponadpodstawowych i jednocześnie awansował do eliminacji powiatowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      • Konkurs „MISTRZ PAMIĘCI LICZBY π"

      • Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku serdecznie zaprasza uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w konkursie „MISTRZ PAMIĘCI LICZBY π ”. 

       Celem konkursu jest: rozwijanie pamięci i umiejętności koncentracji, rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz integracja młodzieży szkolnej.

       Konkurs obejmuje odtworzenie z pamięci jak największej ilości kolejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π w określonym czasie. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Radomsku. 

       Regulamin_konkursu.docx

       Karta_zgloszenia.docx

       Oswiadczenia.docx​​​​​​​

      • Spotkanie z doradcą EURES- Europejskie Służby Zatrudnienia

      • 25 lutego 2020 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z doradcą EURES- Europejskie Służby Zatrudnienia. W trakcie spotkania doradca omówił zasady realizacji usług międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Zaprezentowane zostały zasady oraz zasięg funkcjonowania sieci, scharakteryzowano usługi świadczone w jej ramach oraz omówiono sposoby poszukiwania ofert pracy poprzez portal EURES. Ponadto uczniowie mogli dowiedzieć się na co zwrócić uwagę decydując się na pracę za granicą, jakich czynności należy dokonać jeszcze przed opuszczeniem kraju m.in.: wyrobienie ubezpieczenia zdrowotnego- EKUZ, sprawdzenie wiarygodności agencji zatrudnienia, kosztów utrzymania w danym kraju

      • Akcja Honorowego Krwiodawstwa

      • Kolejna akcja honorowego oddawania krwi odbyła się w naszej szkole we wtorek, 25 lutego. Do akcji przystąpiło 14 uczniów, w tym kilka dziewcząt. Wprawdzie chętnych było dużo więcej, ale ze względów zdrowotnych niektórzy musieli "odejsć z kwitkiem". Dziękujemy wszystkim za oddanie tego życiodajnego płynu.

      • AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

      • UWAGA!!!

       W DNIU 25 LUTEGO ( WTOREK) OK GODZ. 10.45 NA MAŁEJ SALCE

       GIMNASTYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA.

       SERDECZNIE ZAPRASZAMY PEŁNOLETNIE OSOBY.

       ZAPISY U OPIEKUNÓW SK PCK-PANI M.LEWANDOWSKIEJ /A.STRYCHALSKIEJ