• Aktualności

      • Komunikat

      • W związku ze zmianą terminów egzaminów maturalnych (komunikat dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2020 r.), zatwierdzone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na czas matur pisemnych tj. 4. 5 i 6 maja 2020 r. ulegają zmianie na 8, 9 i 10 czerwca 2020 r.

       W dniach 4, 5 i 6 maja 2020 r. zajęcia odbywają się zdalnie. Dyrektor Agnieszka Łukomska

      • Rozdanie Świadectw

      • Dziś rozdanie świadectw klasy IV A

      • Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

      • 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

       Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.

       Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na numer 726 611 611 w godzinach 12.00 – 20.00. Z kolei od godziny 20.00 do północy specjaliści dyżurują na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj). W sumie to aż 12 godzin dyżuru dziennie – 7 dni w tygodniu!!!

       Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii.

       Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w następujących obszarach:

       Stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale (zaliczyć do nich można sam fakt wystąpienia pandemii)

       Dokonywanie samouszkodzeń

       Myśli, plany i zamachy samobójcze

       Konflikty i nieporozumienia

       Straty, w tym rozstania i żałoba

       Kryzysy wieku adolescencji.

       Telefon działać będzie w okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca br.

       Samorząd Województwa Łódzkiego chce odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. Konieczność pozostania przez dzieci i młodzież w domach, zamknięcie, brak możliwości wychodzenia, korzystania z aktywności fizycznej, instytucji kultury, ale przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami. Ciągłe przebywanie z osobami dorosłymi w ograniczonej przestrzeni życiowej.  Wszystkie te sytuacje związane z  brakiem zaspokojenia potrzeb powodują u młodych ludzi frustrację, niechęć do nauki, próby samodzielnego wyjścia z domu. Nieodnajdywanie się w nowych warunkach może przyczynić się do powstania lub pogłębienia się np. stanów kryzysu emocjonalnego. Młodzież nie ma z kim porozmawiać o tym co przeżywa, o swoich obawach, o swoim stanie psychofizycznym. Powstał więc pomysł uruchomienia „szybkiej linii pomocy”.

       Oferta wsparcia świadczonego w ramach Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest komplementarna z istniejącą siecią i ją wzmacnia, ale przede wszystkim wprowadza aktywności dotychczas nieprowadzone – pomoc przez media społecznościowe, telefon czynny w weekend, webinaria.

      • Pomoc w czasie pandemii

      • Urząd miasta w Radomsku szuka wolontariuszy, którzy rozniosą maseczki ochronne dla mieszkańców miasta. Wolontariusze, którzy chcieliby roznosić maseczki do skrzynek pocztowych radomszczan, proszeni są o kontakt telefoniczny - 44 681 00 00 lub 44 685 45 02.

       Wolontariusze zostaną wyposażeni w maseczki i rękawiczki ochronne.

      • Ogłoszenie Administratora

      • Dostęp do Librusa przez przeglądarkę jest darmowy. Generowanie nowego hasła jest bezpłatne, jedynie używanie aplikacji wymaga od użytkownika uiszczenia opłaty za pełen dostęp.

      • Praca zdalna

      • W związku z przciążeniem na platformie Librus proszę spróbować korzystać do korespondencji email kont służbowych nauczycieli i uczniów.

      • Egzamin zawodowy

      • Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w kwalifikacji w sesji zimowej mogą złożyć deklaracje o przystąpieniu do egzaminu w sesji letniej do 31 marca 2020 roku.

       Deklaracje należy składć faxem lub przesłanie skanu na adres email szkoły tj. z_s_d@wp.pl

        

       Dyrektor szkoły

       Agnieszka Łukomska

      • Ogłoszenie

      • Proszę na bieżąco odczytywać zamieszczane przez dyrektora szkoły wiadomości na stronie Librusa jak również udzielanie odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Agnieszka Łukomska

      • Uwaga

      • Informujemy, że Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku od 16 marca 2020 roku jest zamknięty dla interesantów. Wszelkie sprawy są załatwiane telefonicznie lub poprzez wiadomość email

      • Uwaga Maturzyści

      • Uwaga Maturzyści! Od poniedziałku 16 marca na kanale youtube.pl/lodztube Urząd Miasta Łodzi będzie transmitował bezpłatne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

      • Ważna informacja dla pracodawców

      • Uwaga

       W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

       Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki  pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

      • Komunikat

      • Szanowni Państwo

       Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       1. Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

       2. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

       3. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

       4. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach (zgodnie z planem lekcji tzn. w dni zajęć praktycznych).

       5. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

       6. Śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

       Jednocześnie informuję, że nie jest to czas wolny od nauki.

       Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       Zachęcam Państwa do przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu w oparciu o e-materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

      • Regionalny konkurs języka niemieckiego

      • Dnia 6 marca 2020r. odbył się w Liceum Salezjańskim w Łodzi II etap regionalnego konkursu języka niemieckiego: Wędrówki po krajach niemieckiego obszaru językowego” – TURBOLANDESKUNDE.

       Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

       Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna wyłoniona w eliminacjach szkolnych w składzie:

       - Krystyna Nabiałkowska z klasy IIB

       - Aleksandra Jędrzejczyk z klasy IVA

       - Weronika Woszczyk z klasy IVB

       Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami z zakresu geografii, historii, kultury oraz realiów Szwajcarii. Konkurs wspierany był prezentacją multimedialną. Dziewczyny udzielały ustnie odpowiedzi na pytania sformułowane w języku polskim, a także w języku niemieckim. Reprezentacja naszej szkoły rywalizowała z dwunastoma zespołami z innych szkół i poradziła sobie bardzo dobrze zajmując czwarte miejsce.

       Dziewczynom serdecznie gratulujemy!!!   Justyna Czuprynowska

      • Fajne Babki

      • W poniedziałek 9 marca podczas przerw na korytarzach naszej szkoły dostrzec można było wspaniałe Kobiety i Kobietki z przypinkami podkreślającymi ich niewątpliwe  zalety. Nie zabrakło humorystycznych haseł takich jak "Fajna z Ciebie Babka", "Niezła z Ciebie Szprycha" , "Najważniejsza  Szycha w dzielnicy", "Dziewczyna jak malina" itp. Wszystko odbyło się  w ramach akcji "Fajne Babki". K.Krok, K.Madalińska-Serwa