• Aktualności

      • Jak zostać policjantem ?

      • Podpowiadamy, jak zostać policjantem? Nowa procedura rekrutacyjna

       Myślisz o stabilnej, ciekawej i rozwojowej pracy?

       Przedstawiamy Ci procedurę, jaką należy przejść, aby móc wstąpić w policyjne szeregi.

       Jeśli należysz do młodych, ambitnych i żądnych przygód ludzi, którzy swą przyszłość chcą związać

       z mundurem, nie zwlekaj! Rekrutuj! Droga jest prosta.

       1. Możesz zostać policjantem, jeśli:

       s posiadasz polskie obywatelstwo,

       • masz nieposzlakowaną opinię,

       • zdobyłeś co najmniej średnie wykształcenie,

       • korzystasz z pełni praw publicznych,

       • nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

       • masz uregulowany stosunek do służby wojskowej z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy,

       • dajesz gwarancję dochowania tajemnicy,

       s twój stan fizyczny i psychiczny pozwala na podjęcie służby w formacji mundurowej.

       • Wypełnij i złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne:

       • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o przyjęcie do służby w Policji,

       • kwestionariusz osobowy (część A i B),

       • kserokopie dokumentów potwierdzających ostatnie wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje (oryginały do wglądu),

       • kserokopie poprzednich świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu),

       y książeczka wojskowa z wpisem o odbyciu służby lub przeniesieniu do rezerwy.

       Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w najbliższej jednostce Policji w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56 lub

       w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112.

       1. Czekaj na kontakt i informację o możliwości przystąpienia do dalszego etapu rekrutacji, w tym testu wiedzy i testu sprawności fizycznej w wyznaczonej Szkole Policji.

       Test wiedzy składa się z 40 losowo wybranych pytań z zakresu wiedzy o Policji. Nie ma tutaj minimalnej liczby punktów do zdobycia, zaś maksymalnie możesz ich uzyskać 40.

       Test sprawności fizycznej to tor przeszkód, na którego pokonanie masz 1 min. 41 s. Film wraz z opisem znajdziesz na stronie www.lodzka.policja.gov.pl

       Do przystąpienia do testu sprawności fizycznej musisz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż dwa tygodnie przed testem. W związku obecnym stanem pandemii COVID-19, pod nr tel.: 47 841 13 69 lub 47 841 30 16 uzyskasz bieżące informacje o tzw. aktywnym pokazie na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71.

       W przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej czekasz na ponowną próbę przez 2 miesiące.

       1. Test psychologiczny Multiselekt

       Jest to badanie cech osobowości i predyspozycji kandydata do służby w Policji. Po nim następuje rozmowa z psychologiem. Jeśli nie zaliczysz tego etapu, musisz odczekać 10 miesięcy, by ponownie przystąpić od nowa do całej procedury rekrutacyjnej.

       1. Multiselekt zaliczony! Brawo! A teraz krok piąty - rozmowa kwalifikacyjna

       Podczas tego etapu komisja sprawdzi twoje umiejętności komunikacji, motywację do podjęcia służby w Policji, postawę społeczną i oceni fakt umiejętności zaprezentowania własnej osoby. Obowiązuje 6 miesięcy karencji, jeśli nie zaliczysz tego etapu.

       1. Ustalenie stanu zdrowia:

       • psychiatra ✓ stomatolog s dermatolog

       • chirurg

       • neurolog f ginekolog

       • kardiolog

       • okulista

       • laryngolog

       • internista

       Uff! Zdrowy!

       Gdyby jednak okazało się, że twój stan zdrowia w pełni nie pozwala na przyjęcie do służby, obowiązuje półroczny okres karencji.

       1. Postępowanie sprawdzające

       Na tym etapie musisz pobrać i rzetelnie wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego. Formularz jest dostępny na stronie www.lodzka.policja.gov.pl lub u pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w najbliższej jednostce Policji. Pomyślnie zaliczony etap kończy się wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa. W przeciwnym razie postępowanie kwalifikacyjne wobec Ciebie jako kandydata kończy się.

       8. Twoja procedura kwalifikacyjna dobiegła końca. Jej wynik jest pozytywny.

       Gratujemy! JESTEŚ JEDNYM Z NAS!

       Teraz otrzymasz informację, którą jednostkę policji zasilisz jako nowy funkcjonariusz. Kolejno dowiesz się, w jakiej szkole policyjnej odbędziesz swój kilkumiesięczny kurs podstawowy. Jeszcze tylko uroczyście złożone ślubowanie i zaczynasz swoją nową ścieżkę zawodową. Powodzenia!!!

       Odpowiedzi na pytania uzyskasz również:

       s osobiście: Zespół Doboru, Rezerwy Kadrowej oraz Ewidencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112 lub Zespół Kontroli, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56

       Polecamy Ci także naszego doborowego Facebooka @Zostań Łódzkim Policjantem. Nie zapomnij o Doborowych Czwartkach! Odbywają się one w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku w godz. 14:00 - 16:00. Podczas nich osobiście porozmawiasz z wyznaczonym policjantem lub pracownikiem kadr o nurtującej Cię tematyce doboru do służby w Policji.

      • Politechnika Łódzka przygotowała bezpłatne matury próbne

      • Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Politechnika Łódzka przygotowała bezpłatne matury próbne z matematyki, fizyki i chemii. Każdy maturzysta do 15.11.2020r. może przystąpić do rozwiązywania testów online na platformie www.infimat.p.lodz.pl, gdzie zaraz po zakończeniu sesji będą dostępne również osiągnięte wyniki. Rozwiązanie zadań maturalnych w tym trybie pozwala na samodzielne sprawdzenie indywidualnego poziomu przygotowania do egzaminu dojrzałości. Bardzo proszę o przekazanie tej informacji Państwa nauczycielom oraz uczniom."

      • Święto Niepodległości

      • Z okazji Święta Niepodległości odbył się szkolny konkurs historyczny na prezentację multimedialną - Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

       W konkursie wzięło udział pięćdziesięciu uczniów.

       Zwyciężył Damian Wolski z kl. 2 Cp

       Wyróżnienia: Sandra Arkit z kl. 1 A i Piotr Marczyk z kl. 2 Ap

       Gratulujemy! Organizatorzy konkursu: B. Chudek i A. Baryła

        

      • Weź udział w Konkursie "Pamiętajmy o Bohaterach"

      • "Pamiętajmy o Bohaterach!" czyli historia zapisana w lasach. Poznaj ponad 50 Miejsc Pamięci Narodowej i odwiedź je w listopadzie.

       Organizatorem konkursu jest Dziennik Łódzki wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi. Może któreś z Miejsc Pamięci znajduje się w pobliżu Waszego miejsca zamieszkania? Jeśli chcesz wziąć udział w tym konkursie, przeczytaj informacje pod adresem zamieszczonym poniżej i zgłoś się (poprzez Librusa) do pedagoga szkolnego. Konkurs trwa do 30 listopada.

       https://dzienniklodzki.pl/konkurs-pamietajmy-o-bohaterach-czyli-historia-zapisana-w-lasach-poznaj-ponad-50-miejsc-pamieci-narodowej-i-odwiedz-je-w/ar/c5-15245776

      • Akcja MEN "Szkoła pamięta"

      • Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w ogólnopolskiej akcji MEN "Szkoła pamięta", której celem jest upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Głównym zadaniem akcji jest poznawanie historii "małych ojczyzn" oraz pamięć o lokalnych bohaterach.

      • Non omnis moriar

      • Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym czasie chcemy szczególnie pamiętać o zmarłych nauczycielach, pracownikach i uczniach naszej szkoły. Wyrazem wdzięczności za dar ich życia jest nasza modlitwa oraz zapalony znicz na ich grobie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


        

      • Dzień Wszystkich Świętych

      • Przed nami dni szczególne- Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. To czas zadumy i refleksji. Na grobach zapłoną znicze i pojawią się bukiety kwiatów. W ten dzień będziemy odwiedzać groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych zapalając ten " płomyk nadziei" wierząc że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. W Dzień Zaduszny raz jeszcze powinniśmy podjąć refleksję nad własnym życiem i uświadomić sobie nieuchronność śmierci, która kładzie kres naszym doczesnym dążeniem.

      • Nauczanie zdalne 26.10-08.11.2020

      • Szanowni Państwo,

       od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

       Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

       Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.                                                                                                                        

       Z poważaniem

       Przemysław Czarnek

       Minister Edukacji i Nauki 

       1. Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 24 października br. - komunikat MEN
       2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (22.10.2020)
      • Egzamin potwierdzający kwalifikacji w zawodzie- materiały dla Nauczycieli i uczniów

      • Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:https://www.testy.egzaminzawodowy.info W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest praca zdalnaKorzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji. Dostępne są także dodatkowe funkcje premium,ale nie są one w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu   

      • Akcja charytatywna "Góra Grosza"

      • Ruszyła kolejna, 21. edycja ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Jako szkoła chcemy się do niej przyłączyć - każdy z Was może pomóc, to jest takie proste. To nic, że jest zdalne nauczanie - odkładajcie codziennie w domu drobne (żółte) monety do jakiejś puszki (słoika); kiedy wrócimy do szkoły, przyniesiecie je i przekażecie organizatorom szkolnej akcji, którymi są Samorząd szkolny i Szkolny Klub Wolontariusza. Akcja trwa do 31 maja 2021.

       A więc do dzieła - PAMIĘTAJCIE - DOBRO WRACA.  :) :) :)

      • Nauczanie zdalne

      • W związku z nowymi wytycznymi od 24 października do 8 listopada b.r. przechodzimy w całości na tzw. zdalne nauczanie -  dotyczy to uczniów wszystkich klas (również  2Ag, 2Bg i 2Cg realizujących praktyki).

       Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w Librusie.

       UWAGA: wracamy do "starego" planu lekcji (dostępny na stronie)

      • Pomoc pedagogiczno-psychologiczna w szkole

      • Informujemy, że pedagodzy szkolni pracują stacjonarnie, w godzinach:

       poniedziałek      9.00 - 14.00;                                                                                                                              wtorek               8.00 - 14.00;                                                                                                                                  środa                8.00 - 14.00;                                                                                                                             czwartek            8.00 - 14.00                                                                                                                                   piątek                8.00 - 15.00

       Oczywiście, w tych godzinach można także kontaktować się z pedagogami za pośrednictwem platformy Librus.

      • Sukces naszej uczennicy w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

      • WIELKIE BRAWA dla uczennicy Karoliny Uniszewskiej z klasy 2Bg za zajęcie III miejsca
       w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj".

       Karolina reprezentowała naszą szkołę w kategorii „teatr jednego aktora”. Odegrała spektakl w oparciu o własną twórczość oraz materiał literacki mówiący o ideach, którym poświęcił życie błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko.

       Opiekunowie: p. Anita Pawlak-Zygma, ks. Zbigniew Wojtysek

      • Nauczanie zdalne

      • Od 19 października zajęcia ogolnokształcące i zawodowe teoretyczne odbywają się w trybie "zdalnym", zajęcia zawodowe praktyczne dla wszystkich typów szkół odbywają się w trybie "stacjonarnym". Obowiązuje nowy plan lekcji (dostępny na stronie).

       Szczegóły dotyczące organizacji zajęc znajdują się na tablicy ogłoszeń w Librusie.

       W.N.

        

      • XX Dzień Papieski - "Totus Tuus - Cały Twój"

      • Dziś-16 października mija 42.rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Podczas szkolnej uroczystości wspominaliśmy dokonania naszego Wielkiego Rodaka, uczniowie klasy I C przedstawili  "Dekalog Jana Pawła II" - słowa ważne nie tylko dla młodych Polaków; zaśpiewaliśmy też "Barkę"- ulubioną pieśń Karola Wojtyły. Ogłoszone zostały również wyniki "Konkursu wiedzy o Janie Pawle II", którego koordynatorem był ksiadz Zbigniew.

       I miejsce zajął Jakub Wypych (kl. I c), II miejsce - Jagoda Podsadniak (I c), III miejsce - Anna Dobrowolska (I a), wyróżnienie - Filip Muszyński (kl. Ic). Zwycięzcy otrzymali upominki ufundowane przez księdza Zbigniewa.

       Zachęcamy do obejrzenia krótkiego reportażu ze szkolnej uroczystości, który wkrótce będzie zamieszczony na internetowej stronie szkoły.

      • Mistrzostwa Powiatu- Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt

      • W dniu 12.10.2020r w Parku Solidarności w Radomsku w deszczowej, zimnej aurze dziewczęta naszej szkoły wywalczyły II miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych na dystansie 8x800m.

       Skład drużyny: Karolina Wieczorek, Sandra Gandziarowska , Klaudia Kasprzyk, Anna Owczarek, Kinga Kisiołek, Agata Smędzik, Anna Stypka i Małgorzata Siemińska.

       Opiekunem grupy była p. Małgorzata Lewandowska.

       Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie ZSDiOŚ w zawodach sportowych.