• Aktualności

      • 1 grudnia - Dzień z profilaktyką

      • Jak myślicie - jaki jest najczęściej podawany powód sięgania po używki? Ciekawość! Ale ta ciekawość może doprowadzić Cię do upadku. Najpierw tylko trochę się "poobijasz", ale w miarę wchodzenia w nałóg, Twoje życie zrobi się żałosne, w końcu nie będziesz mógł funkcjonować. Używki co prawda sprawiają, że poczujesz się lepiej, ale tylko przez chwilę; po jakimś czasie będzie tylko gorzej. Obejrzyj krótki film o uzależnieniu. I pomyśl, czy warto? Na pewno - NIE!

      • Andrzejki

      • Wszystkim Andrzejom z naszej szkoły jak i tym współpracującym z nami w dniu Ich święta życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz uśmiechu na codzień Samorząd uczniowski

        

       Andrzeju, Andrzeju prosimy dziś Ciebie pozwól zobaczyć co pisane nam w niebie 

       https://wordwall.net/pl/resource/7690004

        

        

      • Wraca kształcenie praktyczne

      • Od 30 listopada 2020 r. będą prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

       Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

       Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

       Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika

       .Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

       W związku z powyższym od poniedziałku do szkoły wracają uczniowie wszystkich klas na zajęcia praktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcji, a młodociani pracownicy po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą do zakładu pracy.

      • Akcja charytatywna Szkolnego Klubu Wolontariusza na rzecz Fundacji "Z Serca dla Serca"

      •  

       Czy pamiętacie, że włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Z Serca dla Serca" - budowy Domu Hospicyjnego dla dzieci w Kępie Zaleszańskiej koło Sandomierza? Nasza akcja trwa, zasady jej prowadzenia tylko trochę się zmieniły. Wciąż można dołączyć do zbiórki pieniędzy, możecie też przekazać jakiś ładny gadżet lub wziąć udział w "licytacji" fantów, która wkrótce się odbędzie.                                                                          Chore dzieci czekają na Waszą pomoc i liczą na WASZE DOBRE SERCA.

       Więcej informacji u opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza - p. B.Rokity i p. D.Solarik.

        

      • Pomagamy zwierzętom w schronisku

      • Pomimo pandemii Szkolny Klub Wolontariusza nie zapomina o psach i kotach w Schronisku dla bezdomnych zwierząt. Na początku roku szkolnego udało się w szkole zebrać trochę drobnych monet, za które zakupiona została karma. Otrzymaliśmy podziękowania za pamięć i pomoc w tym trudnym dla wszystkich czasie.

      • Szkoła do hymnu

      • Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

       w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Cieszę się, że tak wielu uczniów i nauczycieli uczciło w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości.

       W tegorocznej akcji wzięło udział 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! 

                                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                          Anna OstrowskaRzecznik Prasowy MEN​​​​​​​

      • 14 listopada - Ogólnopolski Dzień Seniora

      • Pamiętaliśmy o Naszych Seniorach w Domu Pomocy Społecznej, którzy jutro obchodzą swoje święto. W przeddzień tego dnia, w imieniu całej społeczności szkolnej, przesłaliśmy Im życzenia płynące z głębi serca wraz z drobnym upominkiem w postaci storczyka i kosza słodyczy. Do tegorocznej inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariusza włączył się ksiądz Zbigniew, któremu bardzo dziękujemy.

      • Jak zostać policjantem ?

      • Podpowiadamy, jak zostać policjantem? Nowa procedura rekrutacyjna

       Myślisz o stabilnej, ciekawej i rozwojowej pracy?

       Przedstawiamy Ci procedurę, jaką należy przejść, aby móc wstąpić w policyjne szeregi.

       Jeśli należysz do młodych, ambitnych i żądnych przygód ludzi, którzy swą przyszłość chcą związać

       z mundurem, nie zwlekaj! Rekrutuj! Droga jest prosta.

       1. Możesz zostać policjantem, jeśli:

       s posiadasz polskie obywatelstwo,

       • masz nieposzlakowaną opinię,

       • zdobyłeś co najmniej średnie wykształcenie,

       • korzystasz z pełni praw publicznych,

       • nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

       • masz uregulowany stosunek do służby wojskowej z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy,

       • dajesz gwarancję dochowania tajemnicy,

       s twój stan fizyczny i psychiczny pozwala na podjęcie służby w formacji mundurowej.

       • Wypełnij i złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne:

       • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o przyjęcie do służby w Policji,

       • kwestionariusz osobowy (część A i B),

       • kserokopie dokumentów potwierdzających ostatnie wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje (oryginały do wglądu),

       • kserokopie poprzednich świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu),

       y książeczka wojskowa z wpisem o odbyciu służby lub przeniesieniu do rezerwy.

       Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w najbliższej jednostce Policji w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56 lub

       w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112.

       1. Czekaj na kontakt i informację o możliwości przystąpienia do dalszego etapu rekrutacji, w tym testu wiedzy i testu sprawności fizycznej w wyznaczonej Szkole Policji.

       Test wiedzy składa się z 40 losowo wybranych pytań z zakresu wiedzy o Policji. Nie ma tutaj minimalnej liczby punktów do zdobycia, zaś maksymalnie możesz ich uzyskać 40.

       Test sprawności fizycznej to tor przeszkód, na którego pokonanie masz 1 min. 41 s. Film wraz z opisem znajdziesz na stronie www.lodzka.policja.gov.pl

       Do przystąpienia do testu sprawności fizycznej musisz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż dwa tygodnie przed testem. W związku obecnym stanem pandemii COVID-19, pod nr tel.: 47 841 13 69 lub 47 841 30 16 uzyskasz bieżące informacje o tzw. aktywnym pokazie na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71.

       W przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej czekasz na ponowną próbę przez 2 miesiące.

       1. Test psychologiczny Multiselekt

       Jest to badanie cech osobowości i predyspozycji kandydata do służby w Policji. Po nim następuje rozmowa z psychologiem. Jeśli nie zaliczysz tego etapu, musisz odczekać 10 miesięcy, by ponownie przystąpić od nowa do całej procedury rekrutacyjnej.

       1. Multiselekt zaliczony! Brawo! A teraz krok piąty - rozmowa kwalifikacyjna

       Podczas tego etapu komisja sprawdzi twoje umiejętności komunikacji, motywację do podjęcia służby w Policji, postawę społeczną i oceni fakt umiejętności zaprezentowania własnej osoby. Obowiązuje 6 miesięcy karencji, jeśli nie zaliczysz tego etapu.

       1. Ustalenie stanu zdrowia:

       • psychiatra ✓ stomatolog s dermatolog

       • chirurg

       • neurolog f ginekolog

       • kardiolog

       • okulista

       • laryngolog

       • internista

       Uff! Zdrowy!

       Gdyby jednak okazało się, że twój stan zdrowia w pełni nie pozwala na przyjęcie do służby, obowiązuje półroczny okres karencji.

       1. Postępowanie sprawdzające

       Na tym etapie musisz pobrać i rzetelnie wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego. Formularz jest dostępny na stronie www.lodzka.policja.gov.pl lub u pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w najbliższej jednostce Policji. Pomyślnie zaliczony etap kończy się wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa. W przeciwnym razie postępowanie kwalifikacyjne wobec Ciebie jako kandydata kończy się.

       8. Twoja procedura kwalifikacyjna dobiegła końca. Jej wynik jest pozytywny.

       Gratujemy! JESTEŚ JEDNYM Z NAS!

       Teraz otrzymasz informację, którą jednostkę policji zasilisz jako nowy funkcjonariusz. Kolejno dowiesz się, w jakiej szkole policyjnej odbędziesz swój kilkumiesięczny kurs podstawowy. Jeszcze tylko uroczyście złożone ślubowanie i zaczynasz swoją nową ścieżkę zawodową. Powodzenia!!!

       Odpowiedzi na pytania uzyskasz również:

       s osobiście: Zespół Doboru, Rezerwy Kadrowej oraz Ewidencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112 lub Zespół Kontroli, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56

       Polecamy Ci także naszego doborowego Facebooka @Zostań Łódzkim Policjantem. Nie zapomnij o Doborowych Czwartkach! Odbywają się one w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku w godz. 14:00 - 16:00. Podczas nich osobiście porozmawiasz z wyznaczonym policjantem lub pracownikiem kadr o nurtującej Cię tematyce doboru do służby w Policji.

      • Politechnika Łódzka przygotowała bezpłatne matury próbne

      • Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Politechnika Łódzka przygotowała bezpłatne matury próbne z matematyki, fizyki i chemii. Każdy maturzysta do 15.11.2020r. może przystąpić do rozwiązywania testów online na platformie www.infimat.p.lodz.pl, gdzie zaraz po zakończeniu sesji będą dostępne również osiągnięte wyniki. Rozwiązanie zadań maturalnych w tym trybie pozwala na samodzielne sprawdzenie indywidualnego poziomu przygotowania do egzaminu dojrzałości. Bardzo proszę o przekazanie tej informacji Państwa nauczycielom oraz uczniom."

      • Święto Niepodległości

      • Z okazji Święta Niepodległości odbył się szkolny konkurs historyczny na prezentację multimedialną - Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

       W konkursie wzięło udział pięćdziesięciu uczniów.

       Zwyciężył Damian Wolski z kl. 2 Cp

       Wyróżnienia: Sandra Arkit z kl. 1 A i Piotr Marczyk z kl. 2 Ap

       Gratulujemy! Organizatorzy konkursu: B. Chudek i A. Baryła

        

      • Weź udział w Konkursie "Pamiętajmy o Bohaterach"

      • "Pamiętajmy o Bohaterach!" czyli historia zapisana w lasach. Poznaj ponad 50 Miejsc Pamięci Narodowej i odwiedź je w listopadzie.

       Organizatorem konkursu jest Dziennik Łódzki wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi. Może któreś z Miejsc Pamięci znajduje się w pobliżu Waszego miejsca zamieszkania? Jeśli chcesz wziąć udział w tym konkursie, przeczytaj informacje pod adresem zamieszczonym poniżej i zgłoś się (poprzez Librusa) do pedagoga szkolnego. Konkurs trwa do 30 listopada.

       https://dzienniklodzki.pl/konkurs-pamietajmy-o-bohaterach-czyli-historia-zapisana-w-lasach-poznaj-ponad-50-miejsc-pamieci-narodowej-i-odwiedz-je-w/ar/c5-15245776

      • Akcja MEN "Szkoła pamięta"

      • Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w ogólnopolskiej akcji MEN "Szkoła pamięta", której celem jest upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Głównym zadaniem akcji jest poznawanie historii "małych ojczyzn" oraz pamięć o lokalnych bohaterach.