• Aktualności

      • Praca zdalna

      • W związku z przciążeniem na platformie Librus proszę spróbować korzystać do korespondencji email kont służbowych nauczycieli i uczniów.

      • Egzamin zawodowy

      • Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w kwalifikacji w sesji zimowej mogą złożyć deklaracje o przystąpieniu do egzaminu w sesji letniej do 31 marca 2020 roku.

       Deklaracje należy składć faxem lub przesłanie skanu na adres email szkoły tj. z_s_d@wp.pl

        

       Dyrektor szkoły

       Agnieszka Łukomska

      • Ogłoszenie

      • Proszę na bieżąco odczytywać zamieszczane przez dyrektora szkoły wiadomości na stronie Librusa jak również udzielanie odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Agnieszka Łukomska

      • Uwaga

      • Informujemy, że Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku od 16 marca 2020 roku jest zamknięty dla interesantów. Wszelkie sprawy są załatwiane telefonicznie lub poprzez wiadomość email

      • Uwaga Maturzyści

      • Uwaga Maturzyści! Od poniedziałku 16 marca na kanale youtube.pl/lodztube Urząd Miasta Łodzi będzie transmitował bezpłatne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

      • Ważna informacja dla pracodawców

      • Uwaga

       W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

       Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki  pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

      • Komunikat

      • Szanowni Państwo

       Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       1. Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

       2. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

       3. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

       4. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach (zgodnie z planem lekcji tzn. w dni zajęć praktycznych).

       5. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

       6. Śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

       Jednocześnie informuję, że nie jest to czas wolny od nauki.

       Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       Zachęcam Państwa do przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu w oparciu o e-materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

      • Regionalny konkurs języka niemieckiego

      • Dnia 6 marca 2020r. odbył się w Liceum Salezjańskim w Łodzi II etap regionalnego konkursu języka niemieckiego: Wędrówki po krajach niemieckiego obszaru językowego” – TURBOLANDESKUNDE.

       Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

       Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna wyłoniona w eliminacjach szkolnych w składzie:

       - Krystyna Nabiałkowska z klasy IIB

       - Aleksandra Jędrzejczyk z klasy IVA

       - Weronika Woszczyk z klasy IVB

       Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami z zakresu geografii, historii, kultury oraz realiów Szwajcarii. Konkurs wspierany był prezentacją multimedialną. Dziewczyny udzielały ustnie odpowiedzi na pytania sformułowane w języku polskim, a także w języku niemieckim. Reprezentacja naszej szkoły rywalizowała z dwunastoma zespołami z innych szkół i poradziła sobie bardzo dobrze zajmując czwarte miejsce.

       Dziewczynom serdecznie gratulujemy!!!   Justyna Czuprynowska

      • Fajne Babki

      • W poniedziałek 9 marca podczas przerw na korytarzach naszej szkoły dostrzec można było wspaniałe Kobiety i Kobietki z przypinkami podkreślającymi ich niewątpliwe  zalety. Nie zabrakło humorystycznych haseł takich jak "Fajna z Ciebie Babka", "Niezła z Ciebie Szprycha" , "Najważniejsza  Szycha w dzielnicy", "Dziewczyna jak malina" itp. Wszystko odbyło się  w ramach akcji "Fajne Babki". K.Krok, K.Madalińska-Serwa

      • Dzień Kobiet

      • Dzień Kobiet w Drzewniaku w klimacie lat 70-tych. Z tej okazji drogim Paniom i Koleżankom dedykowane były skoczne rytmy i wesołe skecze

      • Tydzień Matematyki- 30.03.20-03.04.20 

      • W związku ze zbliżającym się Tygodniem Matematykizapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach towarzyszących: 

       Konkurs fotograficzny “Matematyczne spojrzenie”.

       Do konkursu można zgłosić max 5 zdjęć, format .jpg, przedstawiające zagadnienia matematyczne  

       w życiu codziennym. Zdjęcia nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, muszą stanowić własność autora. Każde zdjęcie powinno zawierać tytuł i opis. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na jego publikację w mediach. 

       Prace należy przesłać do dnia 25.03.2020 r na adres drzewniak123@o2.pl  w temacie wpisując Konkurs fotograficzny. 

       Konkurs "Matematyka inaczej, czyli logiczne myślenie jest w cenie”, który polega na rozwiązywaniu zagadek i zadań logicznych. Konkurs odbędzie się 27.03.2020 roku na 3 godzinie lekcyjnej w sali 32. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie się do organizatorów do dnia 20.03.2020 

       Escape room 

       Aby wziąć udział w konkursie należy wydelegować z klasy 3- osobowy zespół, a w nim Lidera grupy.  Każda drużyna musi posiadać nazwę. Zadaniem Lidera będzie kontakt z organizatorami przez aplikację messenger, gdzie zostanie utworzona grupa i przesyłane będą dalsze informacje oraz instrukcje.  

        Drużyny należy zgłaszać do dnia 21 marca 2020 r 

       W dniu 1 kwietnia (to nie pryma aprilisna 6h lekcyjnej, odbędą się eliminacje do escape room’u. 

       W wyniku konkursu zostanie wytypowanych 6 najlepszych drużyn, które w dniu 3 kwietnia będą rywalizować o miano najlepszej, “buszując” w tajemniczym pokoju. 

        Dla uczestników przewidziane są cenne nagrody rzeczowe, a dla klasy zwycięskiej drużyny jest przewidziana nagroda-niespodzianka.  

       Podsumowanie naszych matematycznych zmagań odbędzie się 6 kwietnia 2020r. 

       PS. Liczymy na duże zainteresowanie                     

                                                                         Organizatorzy: Ewa Kościańska Edyta Sewerynek-Skóra 

      • Uwaga ZMIANA TERMINU oddawania prac konkursowych!

      • * Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficzno- językowym uczniów Technikum i Szkoły Branżowej.

       * Prace można oddać do 17 kwietnia (przykładowe prace konkursowe są widoczne na zdjęciach). 

       Konkurs posiada dwie kategorie tematyczne:

       • Kategoria " MY HERO":

       Każdy z Uczestników konkursu przygotowuje jedno zdjęcie pt. " My Hero" wraz z uzasadnieniem w języku angielskim (od 50 do 100 słów) kogo przedstawia praca konkursowa i w jaki sposób wiąże się ona z tytułem konkursu " My Hero".

       • Kategoria mem " MY LIFE AS A STUDENT"

       Każdy z Uczestników konkursu przygotowuje jeden mem pt. " My life as a student" wraz z uzasadnieniem w języku angielskim (od 50 do 100 słów) kogo przedstawia praca konkursowa i w jaki sposób wiąże się ona z tytułem konkursu " My life as a student"

       Prace konkursowe należy wydrukować i dostarczyć osobiście do Organizatorów wraz z pisemną zgodą w terminie do 17 KWIETNIA 2020r.

       Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym w dzienniku elektronicznym.

       K. KrokK. Madalińska-Serwa 

      • Technika dla logistyka

      • Uczniowie klasy 2A uczestniczyli w kolejnym webinarze logistycznym z cyklu "Logistyka dla technika"👨‍🏫 Tym razem wysłuchali prelekcji o strefach magazynowych📦.

      • Targi Edukacyjne

      • 27 lutego 2020 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w IX Targach Edukacji i Pracy pod hasłem "Zaplanuj swoją przyszłość". Na targach młodzież mogła zapoznać się z ofertami uczelni z całego kraju jak również z ofertami pracy.Dzięki takim przedsięwzięciom łatwiej im będzie podjąć decyzję dotyczące przyszłej kariery zawodowej.