• O nas

     • Historia szkoły

     • 05.11.1947

      Na podstawie art. 1 Ustawy z dn. 4.VI.1947r (...) powołana zostaje: Państwowa Szkoła Techniczno-Przemysłowa
      w Radomsku, w skład której wchodzą: Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, Państwowe Gimnazjum Stolarskie

      01.09.1948

      Otwarcie szkoły, zmiana nazwy na Państwowe Liceum Przemysłu Drzewnego. Pierwszy dyrektor Czesław Król

      1951

      Powstanie
      Technikum Przemysłu Drzewnego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Radomsku

      1953

      Przejęcie szkoły przez Ministerstwo Przemysłu Drzewnego i Papierniczego.
      nowe specjalności: giętarstwo, tapicerstwo

      1954

      Powołanie przez Ministerstwo Przemysłu Drzewnego i Papierniczego dwuletniej Zasadniczej Szkoły Drzewnej

      07.01.1963

      Rozpoczęcie nauki w budynku przyul. 16 Stycznia 22 (obecnie Brzeźnicka 22)

      01.09.1963

      Otwarcie Technikum Przemysłu Drzewnego dla Pracujących

      04.07.1964

      I Zjazd Absolwentów
      -15-lecie istnienia szkoły. Dyrektor Szkoły: mgr inż. Michał Cieślik

      lipiec 1967

      Udział w wystawie osiągnięć szkolnictwa zawodowego województwa łódzkiego

      06.07.1968

      II Zjazd Absolwentów- 20 - lecie istnienia szkoły

      wrzesień 1972

      Otwarcie 3 - letniego Technikum Przemysłu Drzewnego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

      23.06.1973

      III Zjazd Absolwentów -25 -lecie szkoły - uroczystośd nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika

      01.09.1973

      W oparciu o Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 30 sierpnia 1961 r. następuje połączenie szkół: Technikum Przemysłu
      Drzewnego im M. Kopernika na podbudowie szkoły podstawowej, Technikum Przemysłu Drzewnego dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Drzewnej i Zasadniczej Szkoły Drzewnej im M. Kopernika w Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Radomsku

      01.02.1975

      Powstanie Średniego Studium Zawodowego


      03.02.1979   

      IV Zjazd Absolwentów - 30 - lecie szkoły


      wrzesień 1984

      Przekazanie przez Wojewodę Piotrkowskiego Hotelu Robotniczego "Mostostalu" na internat

      grudzień 1985

      Otrzymanie od zakładu opiekuoczego komputera "Meritum"

       

      1987
      Nadanie tytułu "Zasłużony dla Oświaty" dyrektorowi zakładu opiekuoczego ZMG w Radomsku - magistrowi inżynierowi Józefowi Gutowskiemu

       

       
       
      czerwi
       
       
       
      ec 1988
      V Zjazd Absolwentów - 40 -lecie szkoły
      01.09.1991
      Wprowadzenie do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Szkoły Przysposobienia Zawodowego
      01.09.1992
      Dyrektor Szkoły : mgr Bogumił Rogalski
      1994/1995
      Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Drzewnych w Radomsku
      1997/1998
      Dyrektor Szkoły: mgr inż. Zofia Kowalska - Tkacz
      Powstanie 5 - letniego Technikum Ochrony Środowiska 2002/2003
      2002
      Dyrektor Szkoły: mgr Andrzej Dębski
      Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
      2003/2004
      Powstanie nowego typu szkoły: Liceum Profilowane
      2004/2005
      W wyniku przyłączenia w skład ZSDiOŚ zostaje włączony Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Radomsku
      22.03.2006
      Uchwałą
      Rady Powiatu Radomszczaoskiego zostaje powołana Szkoła Policealna Nr 2 w Radomsku oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w Radomsku
      2007/2008
      Dyrektor Szkoły: mgr Agnieszka Łukomska
      26.04.2007
      Uchwałą Rady Powiatu Radomszczaoskiego zostaje utworzony Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Radomsku
       
      2008/2009 - 60 - lecie istnienia szkoły

       

      01 września 2008 roku
      W skład Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku zostaje włączone Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomsku

       

      2010/2011
      Nadanie imienia
      Mikołaja Kopernika szkołom:
      Technikum Drzewnemu i Ochrony Środowiska
      w Radomsku
      oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3
      w Radomsku