• Dla uczniów

     • Egzamin MATURALNY

     • MATURA 2021 - sesja poprawkowa

      24 sierpnia, godz.9.00

      Informuję, ze lista nauczycieli, którzy (zgodnie z poprzednim harmonogramem) zostali powołani do pracy w ZN na maturalnym egzaminie poprawkowym (24 sierpnia, godz. 9.00), znajduję się w dziale ogłoszeń w Librusie.
      UWAGA: lista dodatkowych osób, które proszone są o pozostanie do dyspozycji dyrektora (w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną) zostanie opublikowana w Librusie w terminie późniejszym.
      W.N.
             MATURA 2021

       

      14 maja, godz. 14.00 - J.NIEMIECKI  PR

      Egzamin odbywa się w sali 23

       

      Zdający

      -zgłaszają się do szkoły ok 13.30

      -wchodzą do szkoły przez szatnię jeżeli chcą zostawić odzież lub wejściem głównym

      -zostawiają rzeczy osobiste w sali 24 (pokój nauczycielski)

       

      Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnych

      zachowując środki bezpieczeństwa

      Na egzamin można przynieść małą butelkę wody.

       


      13 maja, godz.9.00 - GEOGRAFIA PR

      Egzamin odbywa się w sali 23

      Zdający
      -zgłaszają się do szkoły ok 8.20
      -wchodzą do szkoły przez szatnię jeżeli chcą zostawić odzież lub wejściem głównym
      -zostawiają rzeczy osobiste w sali 24 (pokój nauczycielski)

      Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnych
      zachowując środki bezpieczeństwa

      Na egzamin można przynieść małą butelkę wody oraz linijkę, lupę i kalkulator prosty.      13 maja, godz. 14.00 - JĘZYK NIEMIECKI PP

      Egzamin odbywa się w sali 44

      Zdający
      -zgłaszają się do szkoły ok 13. 15
      -wchodzą do szkoły przez szatnię jeżeli chcą zostawić odzież lub wejściem głównym
      -zostawiają rzeczy osobiste w sali 46 

      Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnych zachowując środki bezpieczeństwa
      Na egzamin można przynieść małą butelkę wody


      Proszę pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów tzn. dowodu osobistego (oraz świadectwa w przypadku absolwentów i osób przekierowanych)

       

             12 maja, godz.9.00 - BIOLOGIA PR

      Egzamin odbywa się w sali 23

      Zdający :
      -zgłaszają się do szkoły ok 8.20
      -wchodzą do szkoły przez szatnię jeżeli chcą zostawić odzież lub wejściem głównym
      -zostawiają rzeczy osobiste w sali 24 (pokój nauczycielski)

      Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnych
      zachowując środki bezpieczeństwa

      Na egzamin można przynieść małą butelkę wody.
      Proszę pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów tzn. dowodu osobistego (oraz świadectwa w przypadku absolwentów i osób przekierowanych)

      UWAGA: Proszę stosować się do wytycznych sanitarnych (odstęp, obowiązek zakrywania nosa i ust) .
        Wytyczne sanitarne_skrot.  Pełna wersja wytycznych dostępna jest na stronie CKE

       

       


      11 maja, godz.9.00 - MATEMATYKA PR

      Egzamin odbywa się w sali 23

      Zdający :
      -zgłaszają się do szkoły ok 8.20
      -wchodzą do szkoły przez szatnię jeżeli chcą zostawić odzież lub wejściem głównym
      -zostawiają rzeczy osobiste w sali 24 (pokój nauczycielski)

      Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnych
      zachowując środki bezpieczeństwa

      Na egzamin można przynieść małą butelkę wody.
      Proszę pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów tzn. dowodu osobistego (oraz świadectwa w przypadku absolwentów i osób przekierowanych)

      UWAGA: Proszę stosować się do wytycznych sanitarnych (odstęp, obowiązek zakrywania nosa i ust) .
        Wytyczne sanitarne_skrot.  Pełna wersja wytycznych dostępna jest na stronie CKE

       


      10 maja, godz.9.00 - JĘZYK POLSKI PR

      Egzamin odbywa się w sali 23

      Zdający (technikum i liceum):
      -zgłaszają się do szkoły ok 8.30
      -wchodzą do szkoły przez szatnię jeżeli chcą zostawić odzież lub wejściem głównym
      -zostawiają rzeczy osobiste w sali 24 (pokój nauczycielski)

      Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnych
      zachowując środki bezpieczeństwa

      Na egzamin można przynieść małą butelkę wody.
      Proszę pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów tzn. dowodu osobistego (oraz świadectwa w przypadku absolwentów i osób przekierowanych)

      UWAGA: Proszę stosować się do wytycznych sanitarnych (odstęp, obowiązek zakrywania nosa i ust) .
        Wytyczne sanitarne_skrot.  Pełna wersja wytycznych dostępna jest na stronie CKE

       


      7 maja, godz.9.00 - JĘZYK ANGIELSKI PR

      Egzamin odbywa się w sali 23 ('1")

      Zdający (technikum i liceum):
      -zgłaszają się do szkoły ok 8.15
      -wchodzą do szkoły przez szatnię jeżeli chcą zostawić odzież lub wejściem głównym
      -zostawiają rzeczy osobiste w sali 24 (pokój nauczycielski)

      Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnych
      zachowując środki bezpieczeństwa

      Na egzamin można przynieść małą butelkę wody.
      Proszę pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów tzn. dowodu osobistego (oraz świadectwa w przypadku absolwentów i osób przekierowanych)

      UWAGA: Proszę stosować się do wytycznych sanitarnych (odstęp, obowiązek zakrywania nosa i ust) .
        Wytyczne sanitarne_skrot.  Pełna wersja wytycznych dostępna jest na stronie CKE

       


      6 maja, godz.9.00 - JĘZYK ANGIELSKI PP

      Egzamin z języka angielskiego odbywa się w salach: 40 (s.1), 43 (s.2), 50 (s.3), 44 (s.4) oraz 3C (s.5)


      SALA 40 ("1") - klasa IVA, nazwiska: A - Ł

      SALA 43 ("2") - klasa IVA, nazwiska: M - S

      SALA 50 ("3") - klasa IVA, nazwiska: Sz - W i klasa IVB, nazwiska: G - N

      SALA 44 ("4") - klasa IVB, nazwiska: O - Z i absolwenci technikum: B - K

      SALA 3C ("5")- abs. techn., nazwiska Kn - S i absolwenci liceum


      Zdający
      -zgłaszają się do szkoły ok 8.00 - 8.15
      -wchodzą do szkoły przez szatnię jeżeli chcą zostawić odzież i zdają w sali 3C lub 50 , zdający w salach 40, 43 i 44 mogą wchodzić wejściem głównym (o ile nie korzystają z szatni)
      -rzeczy osobiste:
      - zdający w salach 40 i 43 - zostawiają w sali 46,
      -zdający w salach 44 i 50 - zostawiają w sali 48,
      -zdający w sali 3C -zostawiają w sali 2C

      Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnych
      zachowując środki bezpieczeństwa

      Na egzamin można przynieść małą butelkę wody.
      Proszę pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów tzn. dowodu osobistego (oraz świadectwa w przypadku absolwentów i osób przekierowanych)

      UWAGA: Proszę stosować się do wytycznych sanitarnych (odstęp, obowiązek zakrywania nosa i ust) .
        Wytyczne sanitarne_skrot.  Pełna wersja wytycznych dostępna jest na stronie CKE

       


      5 maja, godz.9.00 - MATEMATYKA PP

      Maturzyści z klas 4A i 4B
      -zdają egzamin w sali "1*" tzn. w dużej sali gimnastycznej
      -zgłaszają się do szkoły na ok 1godz przed egzaminem (tzn ok godz.8.00)
      -wchodzą do szkoły przez szatnię jeżeli chcą zostawić odzież lub wejściem głównym (gdy nie korzystają z szatni)
      -rzeczy osobiste
      -4A - zostawia w sali 23
      -4B - zostawia w sali 5
      Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnej

      Absolwenci technikum (nazwiska od A do N) - zdają w sali "2*" czyli w sali 44 na II piętrze
      -zgłaszają się do szkoły ok godz.8.10 )
      -wchodzą do szkoły przez szatnię (zostawiają tam odzież) a następnie przechodzą na II p pod salę egzaminacyjną
      -rzeczy osobiste zostawiają w sali 50

      Absolwenci technikum (nazwiska od N do Z) oraz absolwenci liceum - zdają w sali "3*" czyli w sali 3C w CKP
      -zgłaszają się do szkoły ok godz.8.10 )
      -wchodzą do szkoły przez szatnię (zostawiają tam odzież) a następnie przechodzą pod salę egzaminacyjną w CKP
      -rzeczy osobiste zostawiają w sali 2C

      DOZWOLONE POMOCE:
      1. wzory matematyczne - zapewnia szkoła
      2. linijka, cyrkiel, kalkulator prosty - przynosi ZDAJĄCY

      Na egzamin można przynieść małą butelkę wody.
      Proszę pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów tzn. dowodu osobistego (oraz świadectwa w przypadku absolwentów i osób przekierowanych)
      UWAGA: Proszę stosować się do wytycznych sanitarnych (odstęp, obowiązek zakrywania nosa i ust) .
        Wytyczne sanitarne_skrot.  Pełna wersja wytycznych dostępna jest na stronie CKE

       


      4 maja - egzamin z  języka polskiego na poziomie podstawowym, godz. 9.00


      Maturzyści z klas 4A i 4B
      -zdają egzamin w dużej sali gimnastycznej
      -zgłaszają się do szkoły na ok 1godz przed egzaminem (tzn ok godz.8.00)
      -wchodzą do szkoły przez szatnię jeżeli chcą zostawić odzież lub wejściem głównym (gdy nie korzystają z szatni)
      -rzeczy osobiste: 4A - zostawia w sali 23, 4B - zostawia w sali 5
      Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnej

      Absolwenci technikum - zdają w sali 44 (II piętro)
      -zgłaszają się do szkoły ok godz.8.10 )
      -wchodzą do szkoły przez szatnię (zostawiają tam odzież) a następnie przechodzą na II p pod salę egzaminacyjną
      -rzeczy osobiste zostawiają w sali 50

      Absolwenci liceum - zdają w sali 3C (CKP)
      -zgłaszają się do szkoły ok godz.8.15 )
      -wchodzą do szkoły przez szatnię (zostawiają tam odzież) a następnie przechodzą pod salę egzaminacyjną w CKP
      -rzeczy osobiste zostawiają w sali 2C
       

      Proszę pamiętać o zabraniu długopisów z czarnym wkładem, niezbędnych dokumentów tzn. dowodu osobistego (oraz świadectwa w przypadku absolwentów i osób przekierowanych)
      Na egzamin można przynieść małą butelkę wody

      UWAGA: Proszę stosować się do wytycznych sanitarnych (odstęp, obowiązek zakrywania nosa i ust) .
        Wytyczne sanitarne_skrot.  Pełna wersja wytycznych dostępna jest na stronie CKE

       

      MATURA PRÓBNA 3-16 marca

      Testy_diagnostyczne_WYTYCZNE_EPIDEMICZNE_aktualizacja.pdf

      MATURA 2021

       

      w tym  DO 8 LUTEGO nalezy złozyć.:

      - deklaracja dla uczniów i absolwentów EM_2021_Zalacznik_1a_Deklaracja_Wariant_A.pdf
      - potwierdzenie zamiaru przystąpienia do częsci ustnej* EM_2021_Zalacznik_30.pdf
      *  UWAGA: potwierdzenie zamiaru przystąpienia do egzaminu ustnego wymaga podania nazwy uczelni zagranicznej, ktora wymaga egz ustnego w postępowaniu rekrutacyjnym oraz załączenia dokumentów potwierdzających to wymaganie np w posatci w postaci skanu zasad rekrutacji (w języku polskim)

       

      UWAGA: Absolwenci ubiegający się o mozliwość przystąpienia do egzaminu w szkole innej niż macierzysta. szkół zlikwidowanych lub nieistniejących typów szkoł, osoby ze swiadectwami a zagranicy i eksterni, absolwenci szkoł ponadpodstawowych nie posiadających swiadectwa dojrzałości lub posiadających świadectwo sprzed 2005r składają deklaracje do 15 STYCZNIA

       

      INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

      • Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
       • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
       • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
      • „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
      • Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
      • Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
      • Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 4., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot i poziom egzaminu. Niewniesienie w terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
      • Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
      • Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi szkoły w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r.
      • Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 4., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r., poz. 1497), tj. 674,00 zł (załącznik 26).
      • Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 8., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

      PROCEDURY - dla zdających

      Wytyczne_dotyczace_przeprowadzenia_egzaminu_maturalnego - dla  Zespołow Nadzorujących