Menu


 
 

 • "Drzewniak” laureatem wojewódzkiego konkursu EKOSZKOŁA

  Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku został laureatem IV edycji Konkursu EKOSZKOŁA organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Łodzi za rok szkolny 2013/2014, zajmując II miejsce

  w województwie łódzkim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodą dla szkoły jest 2500 zł na edukację ekologiczną i ulepszenie bazy dydaktycznej. Sukces odniosła również pani Joanna Ferenc zajmując II miejsce w województwie łódzkim - EKOBELFER
  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił Konkurs, którego celem było wyłonienie
  i nagrodzenie najbardziej aktywnych szkół, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz propagujących tematykę ochrony środowiska. Celem konkursu było również uhonorowanie nauczycieli za zrealizowane działania i rozpowszechnienie dobrych przykładów w tym zakresie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia 2014 roku
  w Łodzi.

   

   

   


   

 • Matura Próbna

  Wtorek – 25.11 – J.POLSKI  godzina: 8.30 – 11.20  (sala gimnastyczna)

  Zdający zobowiązani są do stawienia się na 30 minut przed egzaminem tj o godz. 8.00 z dowodem osobistym

   

  Środa – 26.11 – MATEMATYKA godzina: 8.30 – 11.20  (sala gimnastyczna)

  Zdający zobowiązani są do stawienia się na 30 minut przed egzaminem tj o godz. 8.00 z dowodem osobistym

   

  Czwartek – 27.11 - J.OBCE    godzina 12.00 – 14.00

  Język angielski, sale:  40, 44, 43

  Język niemiecki, sala – 46

  Zdający zobowiązani są do stawienia się na 30 minut przed egzaminem tj o godz. 11.30 z dowodem osobistym

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

  24.11.2014

  Od 17 do 21 listopada 2014r., w ramach obchodów VII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, uczniowie naszej szkoły po raz siódmy uczestniczyli w projekcie organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości "Otwarta firma- biznes przy tablicy".  

  Z tej okazji odbyły się w szkole nastepujące spotkania:    

  - z prywatnym przedsiębiorcą - p. Małgorzatą Krawczyk

  - z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku - p. Małgorzatą Gielec 

  - z pracownikami Banku PEKAO SA. w  Radomsku - p. Beatą Stolarczyk i p. Jadwigą Wołoszynowską.

  Projekt, jak co roku był doskonała okazją do zetknięcia się z wieloma aspektami przedsiębiorczości, możliwością spotkania doświadczonych ludzi, którzy odnieśli sukces, znalezienia odpowiedzi na wiele pytań oraz zdobycie konkretnej wiedzy.

 • Seminarium dla branży transportowej

  Panie Aleksandra Orlikowska i Joanna Ferenc uczestniczyły w seminarium branży transportowej w ramach projektu systemowego pt. „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach", zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w dniu 21 listopada 2014 roku w Lublinie. Program seminarium obejmował:

  1. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach branży transportowej
  2. Ewaluacja szkolnych planów i programów nauczania w zawodach branży transportowej
  3. Praktyka zawodowa  -  warsztaty
  4. Dobre praktyki – warsztaty

  Seminarium współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Lekcja biologii w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

  07.11.2014

  W dniu 28.10.2014r. uczniowie klas II ta i III t pod opieką p. K.Misiak i p. M. Aleksandrowicz wzięli udział w lekcji biologii "Świat mszaków i paprotników", która odbyła się w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Podczas praktycznych zajęć poznaliśmy wiele gatunków mchów i paproci, zobaczyliśmy też, jak są zbudowane. Lekcję prowadziła p. Agnieszka Rosochacka - pracownik Ogrodu Botanicznego.

 • Wycieczka do Warszawy

  15.11.2014

  Niezapomniana lekcja historii odbyła się podczas wycieczki do Warszawy w dniu 14 listopada. Zwiedziliśmy Zamek Królewski, Stare Miasto oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

 • Warsztaty "Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu"

  13.11.2014

  W dniu 13 listopada odbyły się w szkole bardzo ciekawe zajęcia, które zorganizowało Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Projektu "Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu".  Tematyka zajęć dotyczyła spraw bardzo istotnych dla młodzieży: przemocy w internecie, rodzinie i szkole. Uczestnicy warsztatów wzięli też udział w symulacji rozprawy sądowej.

 • „Formy ochrony przyrody w województwie łódzkim” - Warsztaty Popularnonaukowe

  Warsztaty Popularnonaukowe

   „Formy ochrony przyrody w województwie łódzkim”

   

    W dniu 13 listopada 2014 roku odbyły się Warsztaty Popularnonaukowe „Formy ochrony przyrody w województwie łódzkim” dla Szkół Gimnazjalnych
  i Ponadgimnazjalnych zorganizowane pod patronatem Starosty Powiatu Radomszczańskiego Pana Roberta Zakrzewskiego. Celem warsztatów była edukacja leśna młodzieży i zwrócenie uwagi na problemy związane z ochroną przyrody w regionie.
  Program tegorocznej uroczystości obejmował:
  - Wykłady „Formy ochrony przyrody w województwie łódzkim” oraz „Charakterystyka Przedborskiego Parku Krajobrazowego” wygłoszone przez pana Dariusza Sommerfelda Głównego Specjalistę ds. edukacji ekologicznej z Przedborskiego Parku Krajobrazowego

  - Wykład „Formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Gidle” pana Sebastiana Ojrzyńskiego leśniczego z Nadleśnictwa Gidle.

  - Wykład „Funkcje lasów” pani Izabeli RandakSpecjalisty ds. Użytkowania Lasu
  z Nadleśnictwa Radomsko.

  Prezentację „Odpady PET” pani Magdaleny Jurek -pracownika Działu Ochrony Środowiska przy PGK sp. z o. o. w Radomsku.

  W trakcie uroczystości odbył się również Turniej Wiedzy oraz Warsztaty dla młodzieży

    Podczas uroczystości rozstrzygnięte zostały również konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu radomszczańskiego w kategorii: 

  - poster „Formy ochrony przyrody w Polsce” :

  I miejsce – Karolina Przytuła ZSE-E

  II miejsce – Adrianna Marczyk II LO

  III miejsce – Konrad Matuszewski ZSE-E

  Wyróżnienie – Magdalena Żebrowska ZSDiOŚ

  - prezentacja multimedialna „Charakterystyka wybranego parku krajobrazowego województwa łódzkiego”:
  I miejsce – Maria Dobielska IILO

  II miejsce – Aleksandra Jabłkiewicz II LO

  III miejsce – Mariusz Wilk ZSE-E

  Wyróżnienie – Karolina Rogulska IILO

  Wyróżnienie – Magdalena Nowicka ZSDIÓŚ


  Dla uczniów szkół gimnazjalnych w kategorii: 

  - poster „Formy ochrony przyrody w Polsce”:

  I miejsce – Patrycja Miara ZSG nr 3

  II miejsce – Martyna Iwanowicz ZSG nr 7

  III miejsce – Katarzyna Sukiennik ZSG nr 2

  Wyróżnienie – Adrian Kołodziejczyk ZSG nr 7

  - prezentacja multimedialna „Charakterystyka wybranego parku krajobrazowego województwa łódzkiego”
  I miejsce – Mateusz Chudek ZSG nr 7

  II miejsce – Julia Modlińska ZSG nr 1

  III miejsce – Klaudia Kowalik ZSG nr 6

  Wyróżnienie – Wiktoria Kurzyk ZSG nr 1

  - turniej wiedzy „Formy ochrony przyrody w województwie łódzkim”  :

  I miejsce – Weronika Królik i Maciej Szymczykiewicz  ZSG nr 3

  II miejsce – Paulina Jakubowska i Dominika Rybak  ZSG nr 2

  III miejsce – Adrian Wieczorek i Marta Pawelec ZSG nr 6

    Warsztatom towarzyszyła również zbiórka butelek PET pod hasłem „Drzewko za PET”. Najwięcej butelek zebrali uczniowie ZSG nr 3 pod opieką pani Jolanty Janik. Sadzonki drzew iglastych i liściastych dla szkół uczestniczących w akcji przekazało Nadleśnictwo Gidle.

    Warsztaty powstały dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Radomsku i PGK
  sp. z o. o. w Radomsku oraz Nadleśnictwa Radomsko i Nadleśnictwa Gidle.  

     Koordynatorem warsztatów była Joanna Ferenc, współorganizatorkami Katarzyna Misiak, Magdalena Aleksandrowicz i Wioletta Nowak.