Menu


 
 

 • Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok niech obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, niech spełniają się wszystkie marzenia Życzy Dyrektor ZSDiOŚ w Radomsku

 • Hej kolęda, kolęda!

  19.12.2014

  W świąteczny nastrój wprowadziła nas dzisiejsza uroczystość, podczas której przyjęliśmy z rąk radomszczańskich harcerzy "Betlejemskie śwatełko pokoju", wysłuchaliśmy Ewangelii i zaśpiewaliśmy najpiękniejsze polskie kolędy.

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

  19.12.2014

 • Szkolny konkurs wiedzy "Życie i twórczość Stefana Żeromskiego"

  18.12.2014

   W związku z przypadającą w listopadzie 89. rocznicą śmierci Stefana Żeromskiego, 4 grudnia odbył się w szkole konkurs poświęcony życiu i twórczości pisarza.

  W konkursie tym wzięli udział uczniowie klas: IVt, IVtl, IVtf i IIIt. Mieli oni za zadanie wykazać się jak najlepszą wiedzą i znajomością faktów z życia pisarza, ale też wykazać się znajomością problematyki poszczególnych utworów literackich .

  W konkursie najlepsi okazali się:

  Marta Ciborowska z kl. IV tl - I miejsce

  Kamila Rogozińska z kl. III t - II miejsce

  Klaudia Żurawska z kl.III t - III miejsce

  Wszystkim uczestnikom konkursu oraz jego zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

  Zapraszamy także innych uczniów do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

 • Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku został laureatem IV edycji Konkursu EKOSZKOŁA za rok szkolny 2013/2014

  W dniu 5 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  podczas uroczystej Gali zorganizowanej w Łódzkim Domu Kultury  podsumował Konkursy ogłoszone w 2014 roku. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku został laureatem IV edycji Konkursu EKOSZKOŁA za rok szkolny 2013/2014, zajmując II miejsce w województwie łódzkim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodę dla szkoły otrzymała Pani Dyrektor Agnieszka Łukomska wraz z uczniami. Nagrodę odebrała również pani Joanna Ferenc zajmując II miejsce
  w województwie łódzkim - EKOBELFER w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
  W uroczystej Gali podsumowującej konkursy WFOŚiGW w Łodzi wzięli  udział: Marszałek Województwa Pan Witold Stępień, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Łódzkiego Pani Bożena Ziemniewicz, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Pan Sławomir Granatowski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Pan Hieronim Andrzejewski. WFOŚiGW w Łodzi reprezentowali: Z-ca Prezesa Zarządu Pan Wiesław Łukomski,  Z-ca Prezesa Zarządu Pan Andrzej Czapla, Dyrektor Biura Pani Barbara Rutkowska, Z-ca Dyrektora Biura Pani Ewa Bernacka. Celem Konkursu było wyłonienie
  i nagrodzenie najbardziej aktywnych szkół, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej i propagujących tematykę ochrony środowiska oraz uhonorowanie nauczycieli za zrealizowane działania i rozpowszechnienie dobrych przykładów w tym zakresie.