• Rekrutacja 2021/2022

     • Oferta Edukacyjna na rok 2021/2022

     • Kierunki w ZSDiOŚ w Radomsku w roku szkolnym 2021/2022


      ⇒Technik logistyk z innowacją wojskową

      Przedmioty brane pod uwagę na świadectwie: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

      Przedmioty w rozszerzeniu: matematyka i geografia

      Technik logistyk z innowacja wojskową zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.


      ⇒Technik żywienia i usług gastronomiczny

      Przedmioty brane pod uwagę na świadectwie:język polski, matematyka, język obcy, biologia

      Przedmioty w rozszerzeniu: język obcy, chemia

      Technik żywienie i usług gastronomicznych zajmuje się sporządzaniem potraw, organizowaniem przyjęć, sporządzaniem i ekspedycją potraw i napojów, planowaniem i oceną żywienia, organizowaniem produkcji gastronomicznej, planowanie i wykonywaniem usług gastronomicznych

       

      Technik usług fryzjerskich z innowacją wizaż i kreowanie wizerunku

      Przedmioty brane pod uwagę na świadectwie: język polski, matematyka, język obcy, biologia

      Przedmioty w rozszerzeniu: język obcy, biologia

      Technik usług fryzjerskich z innowacją wizaż i kreowanie wizerunku zajmują się wykonywaniem zabiegów fryzjerskich, projektów fryzur, stylizacją fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji, dobieraniem i wykonywaniem makijażu, wykonywaniem stylizacji paznokci oraz dobieranie ubioru do typu sylwetki


      ⇒Technik technologii drewna

      Przedmioty brane pod uwagę na świadectwie: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

      Przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, fizyka

      Technik technologii drewna wykonuje wyroby z drewna i materiałów drzewnych, organizuje i nadzoruje procesy technologiczne w zakładach przemysłu drzewnego. Wytwarza wyroby stolarskie: - wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, monitoruje przebieg procesów przetwarzania drewna.


      ⇒Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia

      Kształcimy w wielu zawodach m.in. stolarz, fryzjer, kucharz, krawiec, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, cukiernik, piekarz czy przetwórca mięsa.

      Uczniowie szkoły branżowej odbywają praktyki w zakładach pracy, istnieje możliwość odbywania praktyk dla zawodu stolarz w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzącego w skład ZSDiOŚ.

      Przedmioty brane pod uwagę na świadectwie: język polski, matematyka, język obcy, informatyka