• Dla uczniów

     • Regulamin_Szkolnego_Klubu_Wolontariusza.doc

      Rok szkolny 2020/2021

      Radę SZKW w roku szkolnym 2020/2021 stanowią:

      Magdalena Knosała - kl. III C

      Angelika Kocik - kl. III C

      Wiktoria Stefańczyk - kl. II ap

      Działania cykliczne zaplanowane na rok 2020/2021

      1. Akcja "Pomagamy schroniskom" - zbiórka karmy dla zwierząt i monet na zakup karmy

      2. Zbiórka funduszy na budowę Hospicjum dla dzieci chorych na raka dla Fundacji "Z Serca Dla Serca"

      3. Akcja "Zakrętkowy świat pomocy"

      4. Akcja charytatywna "Świąteczna paczka"

      5. Akcja "Góra Grosza" - włączenie się do zbiórki prowadzonej przez Samorząd Szkolny

      6. Współpraca z DPS-em - Dzień Seniora, Święta BN, Jasełka, Święta Wielkanocne

      7. Współpraca z MOPS-em - Gala Wolontariatu

      Działania doraźne - nabór nowych członków klubu, propagowanie idei wolontariatu, wspieranie inicjatyw młodzieży, prowadzenie działań informacyjnych, współpraca z innymi organizacjami i agendami w szkole.