• Centrum Kształcenia Zawodowego

     • Działy kształcenia

     • Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomsku zapewnia realizację praktycznej nauki w następujących zawodach:

      • stolarz

      •  technik technologii drewna 

      • kucharz małej gastronomi

      •  elektryk

      •  technik elektryk 

      • monter elektronik 

      • technik elektronik


       W wyżej wymienionych zawodach Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.